19 dec 2014 05:00

23 jan 2015 15:55

Efterlängtad rondell dröjer ett år

Processen kring cirkulationsplatsen vid olycksdrabbade Husebykorset går framåt. Inom kort ska vägplanen till Trafikverkets huvudkontor för att fastställas.
Men byggstarten dröjer ändå till i slutet av nästa år.

I januari trodde Trafikverket på byggstart kanske ”någon gång under året” för den efterlängtade cirkulationsplatsen vid Husebykorset. Men senare under våren kom nya besked. De förhoppningar som Trafikverket hade haft kring att processen kring byggprojektet skulle kunna bli enklare, blev inte verklighet.

”Vid mindre åtgärder ställs inte samma formella krav enligt väglagen – en vägplan behöver i vissa fall inte tas fram för åtgärder som bedöms som små och okomplicerade. Men som processen ser ut i dag för Huseby kan vi inte räkna med att den bedöms på det viset. I stället handlar det då om byggstart i november 2015”, sade projektledaren Marie Söderlid, Trafikverket till SLA i april.

Alla är positiva

En vägplan görs utifrån krav i väglagen för att säkerställa hela processen i alla led. Nu har vägplanen gällande Huseby varit ute på granskning, då alla som har haft synpunkter på förslaget har kunnat framföra dem.

– Men det har inte varit så många nya synpunkter. Vi har ju haft samråd kring förslaget under hela arbetet med vägplanen, detta sista är en del av det, säger Marie Söderlid.

– Totalt sett upplever jag att alla är positiva till en cirkulationsplats.

Inom kort ska vägplanen till länsstyrelsen för tillstyrkan och därefter, i början av nästa år, går den vidare till Trafikverkets huvudkontor i Borlänge för fastställelse. En fastställd vägplan innebär att beslut tagits om hur cirkulationsplatsen ska utformas.

Processen kring den efterlängtade cirkulationsplatsen går allstå framåt, om än ganska långsamt.

– Vi tror på byggstart i slutet av 2015.

Ökad säkerhet

En cirkulationsplats skulle inte bara skapa en enklare trafiklösning, den skulle också öka säkerheten i korsningen. Vägavsnittet på riksväg 49 från Husebykorset och in till Skövde är ett av de mest trafikerade i hela Skaraborg. Dagligen passerar där minst 12 000 fordon. Ett stort antal olyckor har dessutom genom åren inträffat i Husebykorset.

Diskussionen om att det krävs kraftfulla åtgärder för en bra trafiksituation i Huseby har pågått i många år. Ett definitivt beslut om att det ska byggas en cirkulationsplats togs under 2013. Kostnaden beräknas bli 10-15 miljoner kronor.

I januari trodde Trafikverket på byggstart kanske ”någon gång under året” för den efterlängtade cirkulationsplatsen vid Husebykorset. Men senare under våren kom nya besked. De förhoppningar som Trafikverket hade haft kring att processen kring byggprojektet skulle kunna bli enklare, blev inte verklighet.

”Vid mindre åtgärder ställs inte samma formella krav enligt väglagen – en vägplan behöver i vissa fall inte tas fram för åtgärder som bedöms som små och okomplicerade. Men som processen ser ut i dag för Huseby kan vi inte räkna med att den bedöms på det viset. I stället handlar det då om byggstart i november 2015”, sade projektledaren Marie Söderlid, Trafikverket till SLA i april.

Alla är positiva

En vägplan görs utifrån krav i väglagen för att säkerställa hela processen i alla led. Nu har vägplanen gällande Huseby varit ute på granskning, då alla som har haft synpunkter på förslaget har kunnat framföra dem.

– Men det har inte varit så många nya synpunkter. Vi har ju haft samråd kring förslaget under hela arbetet med vägplanen, detta sista är en del av det, säger Marie Söderlid.

– Totalt sett upplever jag att alla är positiva till en cirkulationsplats.

Inom kort ska vägplanen till länsstyrelsen för tillstyrkan och därefter, i början av nästa år, går den vidare till Trafikverkets huvudkontor i Borlänge för fastställelse. En fastställd vägplan innebär att beslut tagits om hur cirkulationsplatsen ska utformas.

Processen kring den efterlängtade cirkulationsplatsen går allstå framåt, om än ganska långsamt.

– Vi tror på byggstart i slutet av 2015.

Ökad säkerhet

En cirkulationsplats skulle inte bara skapa en enklare trafiklösning, den skulle också öka säkerheten i korsningen. Vägavsnittet på riksväg 49 från Husebykorset och in till Skövde är ett av de mest trafikerade i hela Skaraborg. Dagligen passerar där minst 12 000 fordon. Ett stort antal olyckor har dessutom genom åren inträffat i Husebykorset.

Diskussionen om att det krävs kraftfulla åtgärder för en bra trafiksituation i Huseby har pågått i många år. Ett definitivt beslut om att det ska byggas en cirkulationsplats togs under 2013. Kostnaden beräknas bli 10-15 miljoner kronor.