20 dec 2014 06:00

23 jan 2015 15:17

Anställer kontaktpersoner

Socialförvaltningen anställer två kvalificerade kontaktpersoner på tre år med huvudsaklig inriktning mot umgängesstöd och kontaktpersonsinsatser för ungdomar, både enligt LUL, Lagen om unga lagöverträdare, och socialtjänstlagen.

Personerna som anställs kommer att tillhöra barn- och ungdomsavdelningen och ska ha lämplig erfarenhet och utbildning. Sedan tidigare har det funnits kontaktpersoner på lekmannanivå, men inte professionella.

– Det här är en verksamhet som vi ser som förebyggande och som vi ser att det finns ett ökat behov av. Vi måste anpassa oss och vara mer flexibla och för den här typen av insatser finns det ingen färdig mall. Vi provar oss fram med tillförsikt, säger socialchefen Saeed Ardané.

Personerna som anställs kommer att tillhöra barn- och ungdomsavdelningen och ska ha lämplig erfarenhet och utbildning. Sedan tidigare har det funnits kontaktpersoner på lekmannanivå, men inte professionella.

– Det här är en verksamhet som vi ser som förebyggande och som vi ser att det finns ett ökat behov av. Vi måste anpassa oss och vara mer flexibla och för den här typen av insatser finns det ingen färdig mall. Vi provar oss fram med tillförsikt, säger socialchefen Saeed Ardané.