20 dec 2014 07:00

23 jan 2015 15:17

Bostäder för äldre utreds

Omvårdnadsnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att utreda behovet av servicelägenheter och trygghetsboende.

I dag finns det tomma lägenheter på Käpplunda Gärde och Bagaren som kan utnyttjas effektivare.

– Vi vill se över möjligheten att skapa fler trygghetsboenden när behoven av särskilt boende minskar, och om det finns samordningsvinster att göra med var dessa ska finnas, säger ordföranden Ann-Katrin Jönsson (KD).

I dag finns det tomma lägenheter på Käpplunda Gärde och Bagaren som kan utnyttjas effektivare.

– Vi vill se över möjligheten att skapa fler trygghetsboenden när behoven av särskilt boende minskar, och om det finns samordningsvinster att göra med var dessa ska finnas, säger ordföranden Ann-Katrin Jönsson (KD).