20 dec 2014 06:00

23 jan 2015 15:17

Omvårdnad säger upp kontrakt

Efter 25 år säger omvårdnadsnämnden upp kontraktet för gruppbostaden på Sverkilsvägen i Skultorp.

Nämnden anser inte att fastighetsförvaltaren Högkullen AB sköter underhållet varken in- eller utvändigt och väljer att ställa om verksamheten.

– En av de boende har redan hittat annan bostad och de övriga kommer att erbjudas ny bostad på den nya enheten i Våmb under 2015, säger omvårdnadschefen Per Granath.

Nämnden anser inte att fastighetsförvaltaren Högkullen AB sköter underhållet varken in- eller utvändigt och väljer att ställa om verksamheten.

– En av de boende har redan hittat annan bostad och de övriga kommer att erbjudas ny bostad på den nya enheten i Våmb under 2015, säger omvårdnadschefen Per Granath.