20 dec 2014 06:00

23 jan 2015 15:55

Socialförvaltningen tar helhetsgrepp

Socialnämnden vill byta ut barackerna i Horsås mot ett nytt akutboende för hemlösa som är bemannat med personal dygnet runt.

En arbetsgrupp på socialförvaltningen har sedan i våras utrett och tagit fram ett förslag på ny boendelösning för personer som av olika anledningar har svårt att skaffa och klara boende på egen hand.

På socialnämndens sista sammanträde för året beslutade man att godkänna översynen som innebär att de nuvarande barackerna på Horsås för tillfälligt eller permanent bostadslösa avvecklas.

Allén blir akutboende

I stället ska ett nytt akutboende med 6 lägenheter skapas på Allén, eller Vita huset som det heter inom förvaltningen. Där bedriver man i dag träningsboende för missbrukare som är motiverade att bryta sitt missbruk och ta emot behandling. Denna verksamhet flyttas i sin tur till Nya Rosenhaga.

– I dag har vi ingen fast bemanning i Horsås utan endast daglig tillsyn, men vi anser att den problematik som finns kring de boende där ute är i behov av dyngnet runt-personal. Det är inte alla som är villiga att förändra sin livssituation men vi ska i alla fall behandla människor lika och ge dem värdighet, säger socialchefen Saeed Ardané.

Med ett nytt och bemannat akutboende hoppas Ardané att det finns större möjligheter att fånga upp och hjälpa hemlösa med en komplexproblematik i form av till exempel missbruk eller psykisk sjukdom till en bättre livssituation.

– Vi skapar en verksamhet där det blir lättare att hjälpa och stödja de som i dag är långt ifrån både behandling och eget boende. Arbetet kommer att präglas av en röd tråd som just nu saknas.

Nyanställer åtta

Enligt socialnämndens ordförande Elisabeth Svalefelt (M) kommer Allén att renoveras och rustas upp för den nya verksamheten.

– Samtidigt kommer det att finns två-tre rum i beredskap för de fall där det snabbt uppstår ett behov av tillfälligt tak över huvudet, för en natt eller två, säger hon.

Nämnden kommer att äska drygt 4,6 miljoner i utökade medel i budgeten för att klara finansieringen på totalt 7,2 miljoner kronor. Socialförvaltningen räknar med att nyanställa åtta personer till boendet vid Allén.

En arbetsgrupp på socialförvaltningen har sedan i våras utrett och tagit fram ett förslag på ny boendelösning för personer som av olika anledningar har svårt att skaffa och klara boende på egen hand.

På socialnämndens sista sammanträde för året beslutade man att godkänna översynen som innebär att de nuvarande barackerna på Horsås för tillfälligt eller permanent bostadslösa avvecklas.

Allén blir akutboende

I stället ska ett nytt akutboende med 6 lägenheter skapas på Allén, eller Vita huset som det heter inom förvaltningen. Där bedriver man i dag träningsboende för missbrukare som är motiverade att bryta sitt missbruk och ta emot behandling. Denna verksamhet flyttas i sin tur till Nya Rosenhaga.

– I dag har vi ingen fast bemanning i Horsås utan endast daglig tillsyn, men vi anser att den problematik som finns kring de boende där ute är i behov av dyngnet runt-personal. Det är inte alla som är villiga att förändra sin livssituation men vi ska i alla fall behandla människor lika och ge dem värdighet, säger socialchefen Saeed Ardané.

Med ett nytt och bemannat akutboende hoppas Ardané att det finns större möjligheter att fånga upp och hjälpa hemlösa med en komplexproblematik i form av till exempel missbruk eller psykisk sjukdom till en bättre livssituation.

– Vi skapar en verksamhet där det blir lättare att hjälpa och stödja de som i dag är långt ifrån både behandling och eget boende. Arbetet kommer att präglas av en röd tråd som just nu saknas.

Nyanställer åtta

Enligt socialnämndens ordförande Elisabeth Svalefelt (M) kommer Allén att renoveras och rustas upp för den nya verksamheten.

– Samtidigt kommer det att finns två-tre rum i beredskap för de fall där det snabbt uppstår ett behov av tillfälligt tak över huvudet, för en natt eller två, säger hon.

Nämnden kommer att äska drygt 4,6 miljoner i utökade medel i budgeten för att klara finansieringen på totalt 7,2 miljoner kronor. Socialförvaltningen räknar med att nyanställa åtta personer till boendet vid Allén.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.