21 dec 2014 11:00

23 jan 2015 15:17

Julen är en bra tid att börja

Att öva på att känna tacksamhet leder till ett ökat välbefinnande. Och julen är ett bra tillfälle. Det menar Kristoffer Ekman, adjunkt i kognitiv neurovetenskap vid Högskolan i Skövde.

Julhelgen är till för att spendera mer tid med nära och kära, och ofta kan man känna lite extra tacksamhet under julfirandet. Enligt Kristoffer Ekman, adjunkt i kognitiv neurovetenskap vid Högskolan i Skövde, leder kontinuerlig utövning av tacksamhet till ökat välbefinnande.

– Att medvetet jobba på att vara tacksam har i ett flertal studier visat sig ha en effekt på välbefinnandet och kan därför vara lämpligt att rekommendera till den som vill göra en aktiv insats för att bli gladare och må bättre.

Skriv brev!

Att till exempel skriva brev som handlar om vad man är tacksam över gör en person mer tillfredställd med livet och gladare. Att ge uppskattning och vara tacksam för vad som finns i nuet är ett sätt att bortse från det man vill ha och vill uppnå, utan istället tänka på det man har.

Lägg värde i ett tack

– En strategi man kan använda sig av är att tänka tillbaka, antingen dagligen eller veckovis, på vad man har upplevt och sedan notera tre till fem saker, situationer, personer, händelser eller omständigheter som man upplever i efterhand att man är tacksam över.

Julhelgen är till för att spendera mer tid med nära och kära, och ofta kan man känna lite extra tacksamhet under julfirandet. Enligt Kristoffer Ekman, adjunkt i kognitiv neurovetenskap vid Högskolan i Skövde, leder kontinuerlig utövning av tacksamhet till ökat välbefinnande.

– Att medvetet jobba på att vara tacksam har i ett flertal studier visat sig ha en effekt på välbefinnandet och kan därför vara lämpligt att rekommendera till den som vill göra en aktiv insats för att bli gladare och må bättre.

Skriv brev!

Att till exempel skriva brev som handlar om vad man är tacksam över gör en person mer tillfredställd med livet och gladare. Att ge uppskattning och vara tacksam för vad som finns i nuet är ett sätt att bortse från det man vill ha och vill uppnå, utan istället tänka på det man har.

Lägg värde i ett tack

– En strategi man kan använda sig av är att tänka tillbaka, antingen dagligen eller veckovis, på vad man har upplevt och sedan notera tre till fem saker, situationer, personer, händelser eller omständigheter som man upplever i efterhand att man är tacksam över.

Tre tips

1. Tänk på de personer i din omgivning som du är tacksam över.

2. Lägg värde i ett tack. När du säger tack ska du lägga betydelse i det och känna tacksamhet. När du får ett tack, ta emot det och visa uppskattning tillbaka.

3. Ge bort ett tacksamhetsbrev i julklapp (läs själv upp det för personen om det känns ok).