21 dec 2014 09:00

23 jan 2015 15:55

Kommunens 29:e station på plats

Nu finns 29 återvinningsstationer på plats i kommunen.
I veckan öppnades en station på Ekebacksvägen.
– Det har länge saknats en station i det här området av centrala Skövde, kommenterar Magnus Örnborg, regionchef på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen.

Totalt finns i dag 5 800 återvinningsstationer i hela landet. I Skövde kommun finns nu 29.

I samma takt som nya bostadsområden byggs ökar också behovet på närliggande stationer för återvinning.

Den senaste i raden finns sedan i onsdags på Ekebacksvägen. Där kan boende i området nu lämna tidningspapper, metall, kartong, plast- och glasförpackningar.

– Belastningen är hög på alla återvinningsstationer i kommunen. Förhoppningsvis blir det en avlastning för de övriga nu när det finns ytterligare en station att lämna på, säger Örnborg.

Ökande behov

Många flerfamiljshus har i dag egna återvinningsstationer, men i områden med många hus och villor har behovet att lämna sitt avfall till återvinning blivit allt större.

– Det nordvästra området av centrala Skövde har behövt en station en längre tid. Nu finns den tillgänglig och det känns jättebra att vi kan erbjuda invånarna i den här stadsdelen en närmare station än de tidigare har haft, säger Örnborg.

Nu slipper boende i området ta sig till återvinningscentralen för att lämna ifrån sig det vanligaste avfallet till återvinning. Grovsopor lämnas dock till kommunens återvinningscentral.

– Det här är stationer och ska inte förväxlas med återvinningscentralerna. Här går det som sagt att lämna tidningspapper och förpackningar, säger Örnborg och fortsätter:

– Med ett kortare avstånd till en station hoppas jag att fler hushåll kommer välja att lämna till återvinning. I det större perspektivet bidrar det ju till nytillverkning, säger Örnborg.

Totalt finns i dag 5 800 återvinningsstationer i hela landet. I Skövde kommun finns nu 29.

I samma takt som nya bostadsområden byggs ökar också behovet på närliggande stationer för återvinning.

Den senaste i raden finns sedan i onsdags på Ekebacksvägen. Där kan boende i området nu lämna tidningspapper, metall, kartong, plast- och glasförpackningar.

– Belastningen är hög på alla återvinningsstationer i kommunen. Förhoppningsvis blir det en avlastning för de övriga nu när det finns ytterligare en station att lämna på, säger Örnborg.

Ökande behov

Många flerfamiljshus har i dag egna återvinningsstationer, men i områden med många hus och villor har behovet att lämna sitt avfall till återvinning blivit allt större.

– Det nordvästra området av centrala Skövde har behövt en station en längre tid. Nu finns den tillgänglig och det känns jättebra att vi kan erbjuda invånarna i den här stadsdelen en närmare station än de tidigare har haft, säger Örnborg.

Nu slipper boende i området ta sig till återvinningscentralen för att lämna ifrån sig det vanligaste avfallet till återvinning. Grovsopor lämnas dock till kommunens återvinningscentral.

– Det här är stationer och ska inte förväxlas med återvinningscentralerna. Här går det som sagt att lämna tidningspapper och förpackningar, säger Örnborg och fortsätter:

– Med ett kortare avstånd till en station hoppas jag att fler hushåll kommer välja att lämna till återvinning. I det större perspektivet bidrar det ju till nytillverkning, säger Örnborg.

  • Johanna Drath