21 dec 2014 06:00

23 jan 2015 15:55

Leif Walterum bemöter kritiken

Skövde kommun måste lyssna mer på näringslivet och möta det behov som finns i frågor gällande bland annat etableringar.
– Det är nödvändigt att vi är mer på tå och mer lyhörda än en stor kommun, säger kommunalrådet Leif Walterum (C).

I dagarna skrev SLA om Per Isaksson som på fredagen lämnade posten som mark- och exploateringschef i kommunen. Han beskrev en kommun som snabbt gått från en småstad till en tillväxtsstad. Han berömde flera delar av kommunens arbete, men efterlyste en bättre dialog med näringslivet. ”Man måste som kommun både rusta sig organisatoriskt och kunskapsmässigt för att hantera tillväxtfrågorna. Det har kommunen inte helt lyckats med enligt min åsikt. Skövde är ännu inte så stort att vi kan välja och vraka bland aktörer som vill bygga bostäder och verksamheter här”.

Måste vara på tå

Kommunalrådet Leif Walterum (C) har det övergripande ansvaret för frågor som rör fysisk planering i kommunen.

Han säger till SLA att han delar Per Isaksson uppfattning i flera frågor.

– Skövde kommun måste vara alert och hela tiden på tå på ett helt annat sätt än en stor stad måste vara. Vi måste därmed på ett annat sätt än större kommuner arbeta mot näringslivet och ta del av deras behov och planer, både vad gäller företagare som vill etablera sig här och bygga verksamheter eller bostäder.

– Om det finns en uppfattning från näringslivet att kommunen inte möter företagets behov, är det givetvis inte alls bra.

Vara flexibla

Leif Walterum anser att för Skövde tillväxt och visioner om 60000 invånare år 2025 är kontakten med företagen avgörande.

– Vi har ju självklart regler att följa som kommun, men vi måste stötta företagen och vara flexibla.

Som ett led i att arbeta flexibelt och möta behoven har kommunen under året förändrat organisationen. För att processen ska bli enklare och snabbare samlas hela samhällsbyggnadsprocessen i en sektor och under 2015 skapas ett kontaktcenter i stadshuset för att förenkla vägen in för både näringsliv och kommunmedborgare.

Ingen ersättare klar

Walterum anser att kommunen trots allt har en hel del industrimark att erbjuda intressenter och nämner framför allt den kommande satsningen på Norra Ryd.

– Även mark i anslutning till gamla Räddningsskolan vid Hjovägen förbereds ju nu.

Per Isaksson slutade sin tjänst på fredagen, men det finns ingen ersättare.

– Processen pågår nu, men den här typen av tjänster är svåra. Det är inte så många med den kompetensen.

I dagarna skrev SLA om Per Isaksson som på fredagen lämnade posten som mark- och exploateringschef i kommunen. Han beskrev en kommun som snabbt gått från en småstad till en tillväxtsstad. Han berömde flera delar av kommunens arbete, men efterlyste en bättre dialog med näringslivet. ”Man måste som kommun både rusta sig organisatoriskt och kunskapsmässigt för att hantera tillväxtfrågorna. Det har kommunen inte helt lyckats med enligt min åsikt. Skövde är ännu inte så stort att vi kan välja och vraka bland aktörer som vill bygga bostäder och verksamheter här”.

Måste vara på tå

Kommunalrådet Leif Walterum (C) har det övergripande ansvaret för frågor som rör fysisk planering i kommunen.

Han säger till SLA att han delar Per Isaksson uppfattning i flera frågor.

– Skövde kommun måste vara alert och hela tiden på tå på ett helt annat sätt än en stor stad måste vara. Vi måste därmed på ett annat sätt än större kommuner arbeta mot näringslivet och ta del av deras behov och planer, både vad gäller företagare som vill etablera sig här och bygga verksamheter eller bostäder.

– Om det finns en uppfattning från näringslivet att kommunen inte möter företagets behov, är det givetvis inte alls bra.

Vara flexibla

Leif Walterum anser att för Skövde tillväxt och visioner om 60000 invånare år 2025 är kontakten med företagen avgörande.

– Vi har ju självklart regler att följa som kommun, men vi måste stötta företagen och vara flexibla.

Som ett led i att arbeta flexibelt och möta behoven har kommunen under året förändrat organisationen. För att processen ska bli enklare och snabbare samlas hela samhällsbyggnadsprocessen i en sektor och under 2015 skapas ett kontaktcenter i stadshuset för att förenkla vägen in för både näringsliv och kommunmedborgare.

Ingen ersättare klar

Walterum anser att kommunen trots allt har en hel del industrimark att erbjuda intressenter och nämner framför allt den kommande satsningen på Norra Ryd.

– Även mark i anslutning till gamla Räddningsskolan vid Hjovägen förbereds ju nu.

Per Isaksson slutade sin tjänst på fredagen, men det finns ingen ersättare.

– Processen pågår nu, men den här typen av tjänster är svåra. Det är inte så många med den kompetensen.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.