22 dec 2014 15:59

23 jan 2015 15:17

Får skjuta älg som sabbar

En älgko och hennes två kalvar orsakar så stora skador på ett område med tallskog utanför Skövde att markägaren nu får dispens för skyddsjakt.

Markägaren har kunnat visa upp omfattande betesskador på skogen de senaste åren och ansökte därför om att få skjuta av båda kalvarna samt älgkon. Länsstyrelsen avslog ansökan men beviljade skyddsjakt på en av kalvarna. Förhoppningen är att skrämma undan de andra djuren.

Tillståndet för skyddsjakten gäller till årsskiftet.

Markägaren har kunnat visa upp omfattande betesskador på skogen de senaste åren och ansökte därför om att få skjuta av båda kalvarna samt älgkon. Länsstyrelsen avslog ansökan men beviljade skyddsjakt på en av kalvarna. Förhoppningen är att skrämma undan de andra djuren.

Tillståndet för skyddsjakten gäller till årsskiftet.