22 dec 2014 11:57

23 jan 2015 15:30

Polisen kommer inte längre i Stöpenärende

Barn förföljdes av man

De fyra barn som ska ha känt sig förföljda av en man i Stöpen i förra veckan har lämnat samstämmiga uppgifter till polisen om sina upplevelser.
– Men vi har inte kommit längre i utredningen, säger Magnus Karlsson, Skövdepolisen.

I förra veckan skulle elever i årskurs fyra på Frösve skola gå från skolan till grannskolan Stöpenskolan och idrottshallen där. På vägen dit gick en okänd man efter dem och de kände kraftigt obehag. Barnen uppgav att det kändes som att mannen förföljde dem, när de gick fortare gjorde han det också och liknande.

Skolans personal tog barnens berättelser på allvar och rörde sig i samhället för att om möjligt upptäcka mannen och för att barnen skulle känna sig trygga. Skolans rektor lade också ut information om händelsen på Fronter, skolans webbaserade lär- och informationsplattform.

Polisanmälningar om ofredande gjordes dessutom. Det handlade om två anmälningar – vid ett tillfälle den aktuella morgonen var det tre barn som kände sig förföljda och vid ett annat tillfälle samma morgon var det ett ensamt barn som upplevde sig förföljt av mannen.

Magnus Karlsson, utredningsbefäl vid Skövdepolisen, säger till SLA att man nu talat med föräldrarna till de fyra barn som ska ha känt obehag av den okända mannens närvaro.

– De har berättat ungefär samma sak. Det kan olyckligtvis vara en man som gått bakom barnen, vilket de upplevt som obehagligt. Men av det vi vet i dag kan jag inte säga att något brottsligt har skett eller att mannen ens haft brottsliga avsikter.

– Vi kan heller inte diskvalificera barnens berättelser. Men vi har inte mycket mer att gå på i utredningen i nuläget.

I förra veckan skulle elever i årskurs fyra på Frösve skola gå från skolan till grannskolan Stöpenskolan och idrottshallen där. På vägen dit gick en okänd man efter dem och de kände kraftigt obehag. Barnen uppgav att det kändes som att mannen förföljde dem, när de gick fortare gjorde han det också och liknande.

Skolans personal tog barnens berättelser på allvar och rörde sig i samhället för att om möjligt upptäcka mannen och för att barnen skulle känna sig trygga. Skolans rektor lade också ut information om händelsen på Fronter, skolans webbaserade lär- och informationsplattform.

Polisanmälningar om ofredande gjordes dessutom. Det handlade om två anmälningar – vid ett tillfälle den aktuella morgonen var det tre barn som kände sig förföljda och vid ett annat tillfälle samma morgon var det ett ensamt barn som upplevde sig förföljt av mannen.

Magnus Karlsson, utredningsbefäl vid Skövdepolisen, säger till SLA att man nu talat med föräldrarna till de fyra barn som ska ha känt obehag av den okända mannens närvaro.

– De har berättat ungefär samma sak. Det kan olyckligtvis vara en man som gått bakom barnen, vilket de upplevt som obehagligt. Men av det vi vet i dag kan jag inte säga att något brottsligt har skett eller att mannen ens haft brottsliga avsikter.

– Vi kan heller inte diskvalificera barnens berättelser. Men vi har inte mycket mer att gå på i utredningen i nuläget.