22 dec 2014 06:00

23 jan 2015 15:30

Psykisk ohälsa bland unga ökar

Efter år av studier och statistiksamlande är resultatet nu framlagt. Barn och ungdomars psykiska ohälsa har under 1990- och 2000-talet ökat. Det menar i alla fall en undersökning från Socialstyrelsen på.

Psykisk ohälsa håller på att utvecklas till ett folkhälsoproblem i Sverige, detta visar Socialstyrelsens senaste underlagsrapport angående ungas psykiska ohälsa.

Baserat på enkätundersökningar menar studien på att mellan 20 och 40 procent av Sveriges befolkning i dag lider av någon form av psykisk ohälsa. Det som man har sett under de senaste åren är att den psykiska ohälsan har ökat inom alla grupper i samhället.

Alltså har det inte enbart ökat hos ungdomar som har det svårt på grund av yttre omständigheter. Exempel på dessa yttre omständigheter är missbruk eller psykiskt sjuka föräldrar. Man har inte än hittat svaret på frågan varför den psykiska ohälsan ökar i landet enligt Socialstyrelsens rapport men man söker efter svaret på frågan. Inom ungdomsgruppen så är det framförallt depressioner, ångestsjukdomar och missbruk som har ökat.

Även personlighetsstörningar har ökat men då framförallt mest för kvinnor.

Psykisk ohälsa håller på att utvecklas till ett folkhälsoproblem i Sverige, detta visar Socialstyrelsens senaste underlagsrapport angående ungas psykiska ohälsa.

Baserat på enkätundersökningar menar studien på att mellan 20 och 40 procent av Sveriges befolkning i dag lider av någon form av psykisk ohälsa. Det som man har sett under de senaste åren är att den psykiska ohälsan har ökat inom alla grupper i samhället.

Alltså har det inte enbart ökat hos ungdomar som har det svårt på grund av yttre omständigheter. Exempel på dessa yttre omständigheter är missbruk eller psykiskt sjuka föräldrar. Man har inte än hittat svaret på frågan varför den psykiska ohälsan ökar i landet enligt Socialstyrelsens rapport men man söker efter svaret på frågan. Inom ungdomsgruppen så är det framförallt depressioner, ångestsjukdomar och missbruk som har ökat.

Även personlighetsstörningar har ökat men då framförallt mest för kvinnor.

  • Oscar Antonsson