22 dec 2014 06:00

23 jan 2015 15:30

Stress är roten till ohälsan

Depression, självskadebeteende och ångest är bara några exempel på diagnoser när det kommer till psykisk ohälsa. Frågan är om det finns någon rot till varför psykisk ohälsa uppstår bland unga. Martin Kullander, legitimerad psykolog i Skövde, menar att det börjar redan i samhället.

Stress och ångest har ökat i samhället generellt. Det uppkommer ur stora mål som samhället diffust har satt upp, bland annat när det kommer till skolresultat hos unga. Det menar Martin Kullander, legitimerad psykolog i Skövde.

Stress är grunden till psykisk ohälsa. Stress leder till ångest, som kan skapa psykisk ohälsa. Just den stress som ungdomar upplever i dag kommer delvis från skolresultat.

– I dag måste man klara både grundskolan och gymnasiet för att kunna utbilda sig och komma in i arbetslivet, vilket gör att det blir en stor press på unga, menar Martin Kullander.

Elände

Det behöver dock inte bara handla om skolresultat, utan även resultat på andra håll, som att exempelvis passa in i samhället.

Samhället har dessutom effektiviserats något enormt, där det mesta ska gå så snabbt som möjligt. De ungdomar som känner att de inte hänger med kan känna stress och ångest över att de halkar efter. I kombination med resultatpress och ett effektiviserat samhälle har också informationsflödet ökat.

– Alla matas med information om elände hela tiden, berättar Martin Kullander.

Sjukdomar, krig och andra eländeliga stressfaktorer är något som ständigt tas upp på olika media, som kan skapa tankar och stressreaktioner.

Föräldraansvar

Det är mycket press på skolan, att de ska ha koll på hur ungdomarna mår och ge information som minskar stress och ångest därefter. Ansvaret för att minska stressen kring utbildning eller informationsflöde ligger dock mestadels hos föräldrarna, menar Martin Kullander. Stress och ångest kan minska genom diskussioner i hemmet om vad som är viktigt i livet, och vad som är onödigt att fokusera på.

– Självklart har skolan ett visst ansvar också, men det mesta handlar om föräldraansvar, säger Martin Kullander.

Stress och ångest har ökat i samhället generellt. Det uppkommer ur stora mål som samhället diffust har satt upp, bland annat när det kommer till skolresultat hos unga. Det menar Martin Kullander, legitimerad psykolog i Skövde.

Stress är grunden till psykisk ohälsa. Stress leder till ångest, som kan skapa psykisk ohälsa. Just den stress som ungdomar upplever i dag kommer delvis från skolresultat.

– I dag måste man klara både grundskolan och gymnasiet för att kunna utbilda sig och komma in i arbetslivet, vilket gör att det blir en stor press på unga, menar Martin Kullander.

Elände

Det behöver dock inte bara handla om skolresultat, utan även resultat på andra håll, som att exempelvis passa in i samhället.

Samhället har dessutom effektiviserats något enormt, där det mesta ska gå så snabbt som möjligt. De ungdomar som känner att de inte hänger med kan känna stress och ångest över att de halkar efter. I kombination med resultatpress och ett effektiviserat samhälle har också informationsflödet ökat.

– Alla matas med information om elände hela tiden, berättar Martin Kullander.

Sjukdomar, krig och andra eländeliga stressfaktorer är något som ständigt tas upp på olika media, som kan skapa tankar och stressreaktioner.

Föräldraansvar

Det är mycket press på skolan, att de ska ha koll på hur ungdomarna mår och ge information som minskar stress och ångest därefter. Ansvaret för att minska stressen kring utbildning eller informationsflöde ligger dock mestadels hos föräldrarna, menar Martin Kullander. Stress och ångest kan minska genom diskussioner i hemmet om vad som är viktigt i livet, och vad som är onödigt att fokusera på.

– Självklart har skolan ett visst ansvar också, men det mesta handlar om föräldraansvar, säger Martin Kullander.

  • Ida Bohman

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.