23 dec 2014 10:50

23 jan 2015 15:17

Bostäder och p-platser viktiga för C

Minst 200 bostäder byggs utmed Badhusgatan, trafiken framför Resecentrum grävs ner, en kongress- och konserthall byggs vid kulturhuset, ytterligare hus med studentlägenheter byggs i Boulogner. Det är idéer från Centern i ett remissvar om den fördjupade översiktplanen för centrum.

– Vi välkomnar att den fördjupade översiktsplanen har tagits fram. Det behövs ett helhetsgrepp när man ska förtäta. Vi vill dock vara tydligare gällande flera av de utpekade områdena i planen, säger Leif Walterum (C), när han presenterar partiets remissvar på översiktsplanen.

Partiet tror att det finns förutsättningar för att kommunen med råge kan bygga 1000 bostäder i det utpekade området som i huvudsak kan sägas ligga mellan Vadsboleden, Hjovägen och Henriksbergsgatan – ett område där man lätt kan ta sig fram till fots.

– Vi tror att det kan byggas betydligt fler bostäder.

Centern anser att man i de mer centrala delarna kan bygga på våningar på flera fastigheter, bland annat Vasaporten. Man föreslår också att fastigheten där arbetsförmedlingen ligger rivs.

– Där kan man bygga nytt. Gamla Teliahuset är ett annat sådant hus som kanske kan rivas.

Centern anser också att kommunen bör bidra till att ställverket vid Badhusgatan flyttas.

– Utmed Badhusgatan bör i stället bostäder byggas, minst 200 som vi ser det.

Partiet vill också väcka liv i en gammal fråga – att bygga fler studentbostäder vid, eller i som vissa anser att det är, Boluognerparken.

– Det talades det om när de första byggdes. Vi tycker att det finns plats för ett eller två hus till med studentlägenheter.

Andra förslag från Centern är att all trafik ska bort framför Resecentrum.

– Där funderar vi på en tunnellösning i stället för trafiken.

– Vi välkomnar att den fördjupade översiktsplanen har tagits fram. Det behövs ett helhetsgrepp när man ska förtäta. Vi vill dock vara tydligare gällande flera av de utpekade områdena i planen, säger Leif Walterum (C), när han presenterar partiets remissvar på översiktsplanen.

Partiet tror att det finns förutsättningar för att kommunen med råge kan bygga 1000 bostäder i det utpekade området som i huvudsak kan sägas ligga mellan Vadsboleden, Hjovägen och Henriksbergsgatan – ett område där man lätt kan ta sig fram till fots.

– Vi tror att det kan byggas betydligt fler bostäder.

Centern anser att man i de mer centrala delarna kan bygga på våningar på flera fastigheter, bland annat Vasaporten. Man föreslår också att fastigheten där arbetsförmedlingen ligger rivs.

– Där kan man bygga nytt. Gamla Teliahuset är ett annat sådant hus som kanske kan rivas.

Centern anser också att kommunen bör bidra till att ställverket vid Badhusgatan flyttas.

– Utmed Badhusgatan bör i stället bostäder byggas, minst 200 som vi ser det.

Partiet vill också väcka liv i en gammal fråga – att bygga fler studentbostäder vid, eller i som vissa anser att det är, Boluognerparken.

– Det talades det om när de första byggdes. Vi tycker att det finns plats för ett eller två hus till med studentlägenheter.

Andra förslag från Centern är att all trafik ska bort framför Resecentrum.

– Där funderar vi på en tunnellösning i stället för trafiken.