23 dec 2014 07:30

23 jan 2015 15:56

Kommunen sparar på rekordlågt oljepris

De rekordlåga priserna på el och olja gynnar inte bara privatpersoner. Skövde kommun sparar miljontals kronor om priserna håller i sig.
– Framför allt gynnas vår elförbrukning av det milda vintervädret, säger tekniske chefen Karl Alexandersson.

För Skövde kommun (inklusive kommunala bolag) är energiförsörjningen i fastigheter, bilar och tyngre arbetsfordon en stor utgiftspost. Under hösten och vintern har priserna på el, bensin och diesel varit rekordlåga, samtidigt som vinterkylan varit påtagligt frånvarande.

Fast elavtal

– Det som påverkar kostnaderna mest är uppvärmningen och elförbrukningen i våra fastigheter, och där spelar väderleken under vinterhalvåret en stor roll. Vi gör av med drygt 46 miljoner kilowattimmar per år så en procent mindre förbrukning till följd av mildväder ger i slutändan besparingar i miljonklassen, förklarar Karl Alexandersson.

Däremot är kommunen inte lika känslig för om elpriset går upp eller ned. Kommunen upphandlar elen via en mäklare på elbörsen. Det nuvarande avtalet, där kommunen betalar 40 öre per kilowattimme, sträcker sig fram till 2018.

– Det rörliga priset är just nu lägre än så, men vi har valt ett fast avtal på lång sikt för att undvika obehagliga överraskningar.

Dieseldrivna bilar

En stor del av kommunens fastigheter värms upp med fjärrvärme och pellets vilket innebär att de låga oljepriserna i första hand påverkar driftskostnaderna för kommunens fordonspark.

Tre fjärdedelar av Skövde kommuns drygt 200 personbilar är i dag dieseldrivna. 44 bilar tankas med biogas och 11 är rena elbilar. Under helgen gick det att tanka en liter 95-oktanig bensin i Skövde för 11,99 kronor, det lägsta priset sedan januari 2010 och en sänkning med två kronor sedan årets början.

– När priset sjunker så mycket blir det helt klart en positiv effekt. Merparten av våra bilar och andra fordon tankas vid kommunverkstadens egen dieselpump, men framför allt hemtjänsten (omvårdnad) har många bilar ute på landsbygden som måste tankas vid vanliga mackar, säger Hans Cederlund, chef för tekniska förvaltningens arbetsavdelning.

Under 2013 köpte kommunen 470 000 liter diesel, bensin och E85.

– Om priserna ligger kvar handlar det om en dryg miljon i lägre årskostnad. Det är mycket pengar i vår verksamhet, säger Cederlund.

Thomas Hagström

För Skövde kommun (inklusive kommunala bolag) är energiförsörjningen i fastigheter, bilar och tyngre arbetsfordon en stor utgiftspost. Under hösten och vintern har priserna på el, bensin och diesel varit rekordlåga, samtidigt som vinterkylan varit påtagligt frånvarande.

Fast elavtal

– Det som påverkar kostnaderna mest är uppvärmningen och elförbrukningen i våra fastigheter, och där spelar väderleken under vinterhalvåret en stor roll. Vi gör av med drygt 46 miljoner kilowattimmar per år så en procent mindre förbrukning till följd av mildväder ger i slutändan besparingar i miljonklassen, förklarar Karl Alexandersson.

Däremot är kommunen inte lika känslig för om elpriset går upp eller ned. Kommunen upphandlar elen via en mäklare på elbörsen. Det nuvarande avtalet, där kommunen betalar 40 öre per kilowattimme, sträcker sig fram till 2018.

– Det rörliga priset är just nu lägre än så, men vi har valt ett fast avtal på lång sikt för att undvika obehagliga överraskningar.

Dieseldrivna bilar

En stor del av kommunens fastigheter värms upp med fjärrvärme och pellets vilket innebär att de låga oljepriserna i första hand påverkar driftskostnaderna för kommunens fordonspark.

Tre fjärdedelar av Skövde kommuns drygt 200 personbilar är i dag dieseldrivna. 44 bilar tankas med biogas och 11 är rena elbilar. Under helgen gick det att tanka en liter 95-oktanig bensin i Skövde för 11,99 kronor, det lägsta priset sedan januari 2010 och en sänkning med två kronor sedan årets början.

– När priset sjunker så mycket blir det helt klart en positiv effekt. Merparten av våra bilar och andra fordon tankas vid kommunverkstadens egen dieselpump, men framför allt hemtjänsten (omvårdnad) har många bilar ute på landsbygden som måste tankas vid vanliga mackar, säger Hans Cederlund, chef för tekniska förvaltningens arbetsavdelning.

Under 2013 köpte kommunen 470 000 liter diesel, bensin och E85.

– Om priserna ligger kvar handlar det om en dryg miljon i lägre årskostnad. Det är mycket pengar i vår verksamhet, säger Cederlund.

Thomas Hagström