24 dec 2014 15:00

23 jan 2015 15:17

KK-stiftelsen bidrar med 23 miljoner

JULKLAPP: Nya projekt på Högskolan i Skövde

Företagsforskarskolan växer, fyra nya forskningsprojekt kan starta och två nya medarbetare rekryteras. Högskolan i Skövde utvecklar sin forskning med stöd av KK-stiftelsen som totalt bidrar med cirka 23 miljoner kronor.

Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling, KK-stiftelsen, har i flera år varit en viktig finansiär och samarbetspartner för Högskolan i Skövde. Lärosätet har sedan 2011 status som en KK-miljö som är en slags kvalitetsstämpel.

– För att KK-stiftelsen ska finansiera ett projekt måste det hålla hög vetenskaplig kvalitet, men det måste också finnas ett företag som är med och satsar pengar i projektet. Ett företag satsar bara pengar i forskningsprojekt om företaget ser en konkret nytta av forskningen. Därmed går det att se de besked vi nu har fått som ett kvitto på både den vetenskapliga kvaliteten och samhällsnyttan i våra forskares arbete, säger Lena Mårtensson, prorektor på högskolan.

Projekt och experter

Högskolans företagsforskarskola inom informationsteknologi, Apply-IT, ges nu möjlighet att växa. KK-stiftelsen bidrar med drygt 11 miljoner kronor över fem år, och åtta nya doktorander kan tas in.

Förutom Apply-IT fick högskolan klartecken för ytterligare fyra projekt samt medel för att rekrytera expertkompetens från näringslivet. Summan är cirka tolv miljoner kronor fördelade på två respektive tre år.

Projekten handlar om att analysera och visualisera data, metoder inom fordonsindustrin för interaktion mellan förare och fordon, hur medelstora företag ska utvärdera sin utveckling och öka konkurrenskraften samt studier kring blod-hjärnbarriären hos människor.

Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling, KK-stiftelsen, har i flera år varit en viktig finansiär och samarbetspartner för Högskolan i Skövde. Lärosätet har sedan 2011 status som en KK-miljö som är en slags kvalitetsstämpel.

– För att KK-stiftelsen ska finansiera ett projekt måste det hålla hög vetenskaplig kvalitet, men det måste också finnas ett företag som är med och satsar pengar i projektet. Ett företag satsar bara pengar i forskningsprojekt om företaget ser en konkret nytta av forskningen. Därmed går det att se de besked vi nu har fått som ett kvitto på både den vetenskapliga kvaliteten och samhällsnyttan i våra forskares arbete, säger Lena Mårtensson, prorektor på högskolan.

Projekt och experter

Högskolans företagsforskarskola inom informationsteknologi, Apply-IT, ges nu möjlighet att växa. KK-stiftelsen bidrar med drygt 11 miljoner kronor över fem år, och åtta nya doktorander kan tas in.

Förutom Apply-IT fick högskolan klartecken för ytterligare fyra projekt samt medel för att rekrytera expertkompetens från näringslivet. Summan är cirka tolv miljoner kronor fördelade på två respektive tre år.

Projekten handlar om att analysera och visualisera data, metoder inom fordonsindustrin för interaktion mellan förare och fordon, hur medelstora företag ska utvärdera sin utveckling och öka konkurrenskraften samt studier kring blod-hjärnbarriären hos människor.