25 dec 2014 09:00

23 jan 2015 15:56

Bostäder prio ett för C

SKÖVDE: Centerns svar om översiktsplanen för centrum

Minst 200 bostäder utmed Badhusgatan, gräv ner trafiken framför Resecentrum, bygg en kongress- och konserthall vid kulturhuset och bygg fler studenthus i Boulogner. Det är idéer från Centern i remissvaret om översiktplanen.

– Vi välkomnar att den fördjupade översiktsplanen för centrum har tagits fram. Vi vill dock vara tydligare gällande flera av de utpekade områdena i planen, sade Leif Walterum (C), när han på tisdagen presenterade partiets remissvar på översiktsplanen.

Riv och bygg nytt

Partiet tror att det finns förutsättningar för att kommunen med råge kan bygga 1 000 bostäder i det utpekade området. Centern anser att man i centrum kan bygga på våningar på flera fastigheter, bland annat Vasaporten pekas ut. Man föreslår också att fastigheten där arbetsförmedlingen ligger i dag rivs.

– Där kan man bygga nytt. Gamla Teliahuset är ett annat sådant hus som kanske kan rivas för att ge plats åt bostadsbyggande.

Centern anser att kommunen bör bidra till att ställverket vid Badhusgatan flyttas.

– Utmed Badhusgatan, intill kvarteret Motorn, bör i stället bostäder byggas, minst 200 som vi ser det.

Partiet vill också att det byggs fler studentbostäder vid, eller i som vissa anser att det är, Boulognerparken.

– Det talades det om när de första byggdes. Vi tycker att det finns plats för ett eller två hus till med studentlägenheter.

Tunnel för trafiken

Andra förslag från Centern är att all trafik ska bort framför Resecentrum.

– Kanske kan en tunnel vara lösningen. Och vi vill ha en bro över Badhusgatan, vid Västerhöjd, för att skapa en säker trafiksituation för gymnasieungdomarna, gärna med en rulltrappa så att ungdomarna använder den.

Kongress- och konserthallen bör byggas på Brända tomten vid Kulturhuset.

– Vi välkomnar att den fördjupade översiktsplanen för centrum har tagits fram. Vi vill dock vara tydligare gällande flera av de utpekade områdena i planen, sade Leif Walterum (C), när han på tisdagen presenterade partiets remissvar på översiktsplanen.

Riv och bygg nytt

Partiet tror att det finns förutsättningar för att kommunen med råge kan bygga 1 000 bostäder i det utpekade området. Centern anser att man i centrum kan bygga på våningar på flera fastigheter, bland annat Vasaporten pekas ut. Man föreslår också att fastigheten där arbetsförmedlingen ligger i dag rivs.

– Där kan man bygga nytt. Gamla Teliahuset är ett annat sådant hus som kanske kan rivas för att ge plats åt bostadsbyggande.

Centern anser att kommunen bör bidra till att ställverket vid Badhusgatan flyttas.

– Utmed Badhusgatan, intill kvarteret Motorn, bör i stället bostäder byggas, minst 200 som vi ser det.

Partiet vill också att det byggs fler studentbostäder vid, eller i som vissa anser att det är, Boulognerparken.

– Det talades det om när de första byggdes. Vi tycker att det finns plats för ett eller två hus till med studentlägenheter.

Tunnel för trafiken

Andra förslag från Centern är att all trafik ska bort framför Resecentrum.

– Kanske kan en tunnel vara lösningen. Och vi vill ha en bro över Badhusgatan, vid Västerhöjd, för att skapa en säker trafiksituation för gymnasieungdomarna, gärna med en rulltrappa så att ungdomarna använder den.

Kongress- och konserthallen bör byggas på Brända tomten vid Kulturhuset.