28 dec 2014 18:05

23 jan 2015 15:56

Skärpta regler för motorsågare

SKARABORG: Motorsågskörkort ett måste efter årsskiftet

Från och med årsskiftet måste den som yrkesmässigt använder motorsåg ha avlagt teoretiskt och praktiskt prov.
– Alla yrkesverksamma omfattas, säger Tomas Gullberg, verksamhetsledare för säker skog.

Lagen innebär i praktiken att de som arbetar med en motorkedjesåg ska ha motorsågskörkort. Lagen kom 2012, men under två år gavs respittid för att marknaden skulle hinna med.

Från och med årsskiftet blir det skärpta regler för de som arbetar yrkesmässigt med en motorkedjesåg. Personen ska med godkänt resultat ha avlagt teoretiskt och praktiskt prov som visar att hon eller han har kunskaper som motsvarar arbetsuppgiften. Det ska även finnas en dokumentation som styrker resultaten. Motorsågskörkortet, som sköts av Säker skog, räknas som godkänd dokumentation. Tomas Gullberg konstaterar att det kommer att finnas utrymmen för tolkningar.

– Vi är ju en part och vårt utbildningssystem är godkänt av Arbetsmiljöverket. Men om någon exempelvis har gått en tysk utbildning så får ju det göras en bedömning från fall till fall. Det finns även kopior på vår utbildning på marknaden. Men det blir ju domstolen som till syvende och sist avgör.

Omfattas inte

Privatpersoner, som exempelvis tar ned ett träd på sin egen tomt, omfattas inte av tvånget men om han eller hon kliver över staketet och kapar ett träd åt grannen är det annorlunda. Samma sak är det för skogsägare, om de tar ned träd i sin egen skog omfattas de inte av den nya regeln.

– Men hoppar de över diket och jobbar hos grannen räknas det som en tjänst som säljs. Då behövs det körkort. Den som bryter mot kraven, ska betala en sanktionsavgift på 10 000 kronor per användare.

Gullberg tillägger:

– Alla skogsägare och många villaägare borde ha motorsågskörkort.

Säker skog startade för tio år sedan som ett projekt med flera parter inblandade, för att skapa ordning och reda i en farlig hantering. Nu finns det en kvalitetssäkrad motorsågsutbildning, som består av en utbildningstrappa i olika steg.

– Det ska vara tuffa krav, det har tvingat fram en bra utbildning.

Han berättar att över 70 000 motorsågskörkort har utfärdats, bara i år kommer över 25 000 att ta utfärdats.

– Många har körkort för både motorsåg och röjsåg, men det är klart över 50 000 fysiska personer som har kort.

Lagen innebär i praktiken att de som arbetar med en motorkedjesåg ska ha motorsågskörkort. Lagen kom 2012, men under två år gavs respittid för att marknaden skulle hinna med.

Från och med årsskiftet blir det skärpta regler för de som arbetar yrkesmässigt med en motorkedjesåg. Personen ska med godkänt resultat ha avlagt teoretiskt och praktiskt prov som visar att hon eller han har kunskaper som motsvarar arbetsuppgiften. Det ska även finnas en dokumentation som styrker resultaten. Motorsågskörkortet, som sköts av Säker skog, räknas som godkänd dokumentation. Tomas Gullberg konstaterar att det kommer att finnas utrymmen för tolkningar.

– Vi är ju en part och vårt utbildningssystem är godkänt av Arbetsmiljöverket. Men om någon exempelvis har gått en tysk utbildning så får ju det göras en bedömning från fall till fall. Det finns även kopior på vår utbildning på marknaden. Men det blir ju domstolen som till syvende och sist avgör.

Omfattas inte

Privatpersoner, som exempelvis tar ned ett träd på sin egen tomt, omfattas inte av tvånget men om han eller hon kliver över staketet och kapar ett träd åt grannen är det annorlunda. Samma sak är det för skogsägare, om de tar ned träd i sin egen skog omfattas de inte av den nya regeln.

– Men hoppar de över diket och jobbar hos grannen räknas det som en tjänst som säljs. Då behövs det körkort. Den som bryter mot kraven, ska betala en sanktionsavgift på 10 000 kronor per användare.

Gullberg tillägger:

– Alla skogsägare och många villaägare borde ha motorsågskörkort.

Säker skog startade för tio år sedan som ett projekt med flera parter inblandade, för att skapa ordning och reda i en farlig hantering. Nu finns det en kvalitetssäkrad motorsågsutbildning, som består av en utbildningstrappa i olika steg.

– Det ska vara tuffa krav, det har tvingat fram en bra utbildning.

Han berättar att över 70 000 motorsågskörkort har utfärdats, bara i år kommer över 25 000 att ta utfärdats.

– Många har körkort för både motorsåg och röjsåg, men det är klart över 50 000 fysiska personer som har kort.