30 dec 2014 08:00

23 jan 2015 15:56

Webb-tv: Barns rätt att få vara som man är

Barnkonventionen fyller 25 år och SLA stämde träff med sex barn på Rosenhaga förskola för att prata om vad som är viktiga saker för barn.

Det blev ett spännande samtal som ni kan se bitar av på webb-tv på sla.se.

De sex 4- och 5-åringarna, Vide, Elias, Agne, Filippa, Nilo och Aldin berättar där sina tankar om barns rättigheter – i Sverige och i världen.

Röd tråd

Filippa sammanfattade konventionen perfekt när hon förklarade vad som var viktigt:

– Att vara som man är.

Just att få vara den man är går som en röd tråd genom i Barnkonventionen. Barn får inte diskrimineras utan ska ha rätt att utrycka sina åsikter. Barns bästa ska komma i första rummet och alla barn ska få utvecklas och uttrycka sina åsikter.

Naturligt inslag

På Rosenhaga förskola arbetar pedagogerna med Barnkonventionen som ett naturligt inslag i den dagliga verksamheten på förskolan.

Förskolelärarna Mia Fredén och Marie-Louise Olsson berättar att delaktighet och inflytande är ord som personalen vänder och vrider på hela tiden. Nyckelordet är att lyssna.

– Vi vuxna vill gärna styra, men att lyssna är att visa att man är genuint intresserad av vad barnet säger. Det är det viktiga, säger Mia Fredén som betonar vikten av att släppa vuxenperspektivet.

Demokratiska individer

Förskolan har en särskild bok som handlar just om Barnkonventionen, men innebörden i den är inget som tas upp vid särskilda tillfällen utan ska hela tiden finnas med i samspelet med barnen.

– Vi vill synliggöra barnen i samhället och att de är demokratiska individer. Det är inte bara gulligt med små barns tankar utan de har fantastiska idéer om saker och ting.

Men allt handlar inte bara om rättigheter utan också om skyldigheter. Lärarna berättar att alla barn inte kan vara med på allt. Lottning fick avgöra vilka barn som skulle var med och göra i ordning tomtar.

– Allt är inte alltid precis rättvist är budskapet, säger Mia.

Ellen och Allan

I Rädda barnens Skövdeförening jobbar Gunilla Björnander och Ann-Louise Pettersson mycket med barns rättigheter. I samtalsgrupperna Ellen och Allan erbjuds elever i årskurs samtal om rättigheter, faror på nätet, sex och makt. Samtalsledare är studenter från högskolan i Skövde som utbildas i ämnet.

– Vi jobbar helt efter Barnkonventionen och syftet är att ge unga tjejer bättre självförtroende och självkänsla. Det är A och O i dag för flickorna. Det finns mycket tryck att de ska vara snygga och nätsexet är en fara, säger Ann-Louise Pettersson, ordförande för föreningen i Skövde.

Samtalsgrupperna riktar sig även till pojkar, men intresset är ofta lågt.

Pojkar på glid – men även flickor – försöker man fånga in i arbetet med att ge Vuxna förebilder.

Föreningen arbetar med att via olika evenemang samla in medel i syfte att stötta barn. Föreningen får inte ge till enskilda barn, men arrangerar till exempel Astrid Lindgrens värld.

Gunilla Björnander har varit engagerad i föreningen i 25 år – lika länge som barnkonventionen.

– Man vill att barn ska få det bättre.

Men även de yngsta är medvetna om att det är stor skillnad på hur barn har det i sin vardag. Åter till Rosenhaga förskola där Agnes berättar att hon är trygg och drömmer vanliga drömmar för att familjen har larm på sin villa.

– I vissa länder har de inte hus utan bor i tält och då känner man sig inte trygg. Då kan tjuvarna lätt komma in och ta deras saker, säger Agnes.

Det blev ett spännande samtal som ni kan se bitar av på webb-tv på sla.se.

De sex 4- och 5-åringarna, Vide, Elias, Agne, Filippa, Nilo och Aldin berättar där sina tankar om barns rättigheter – i Sverige och i världen.

Röd tråd

Filippa sammanfattade konventionen perfekt när hon förklarade vad som var viktigt:

– Att vara som man är.

Just att få vara den man är går som en röd tråd genom i Barnkonventionen. Barn får inte diskrimineras utan ska ha rätt att utrycka sina åsikter. Barns bästa ska komma i första rummet och alla barn ska få utvecklas och uttrycka sina åsikter.

Naturligt inslag

På Rosenhaga förskola arbetar pedagogerna med Barnkonventionen som ett naturligt inslag i den dagliga verksamheten på förskolan.

Förskolelärarna Mia Fredén och Marie-Louise Olsson berättar att delaktighet och inflytande är ord som personalen vänder och vrider på hela tiden. Nyckelordet är att lyssna.

– Vi vuxna vill gärna styra, men att lyssna är att visa att man är genuint intresserad av vad barnet säger. Det är det viktiga, säger Mia Fredén som betonar vikten av att släppa vuxenperspektivet.

Demokratiska individer

Förskolan har en särskild bok som handlar just om Barnkonventionen, men innebörden i den är inget som tas upp vid särskilda tillfällen utan ska hela tiden finnas med i samspelet med barnen.

– Vi vill synliggöra barnen i samhället och att de är demokratiska individer. Det är inte bara gulligt med små barns tankar utan de har fantastiska idéer om saker och ting.

Men allt handlar inte bara om rättigheter utan också om skyldigheter. Lärarna berättar att alla barn inte kan vara med på allt. Lottning fick avgöra vilka barn som skulle var med och göra i ordning tomtar.

– Allt är inte alltid precis rättvist är budskapet, säger Mia.

Ellen och Allan

I Rädda barnens Skövdeförening jobbar Gunilla Björnander och Ann-Louise Pettersson mycket med barns rättigheter. I samtalsgrupperna Ellen och Allan erbjuds elever i årskurs samtal om rättigheter, faror på nätet, sex och makt. Samtalsledare är studenter från högskolan i Skövde som utbildas i ämnet.

– Vi jobbar helt efter Barnkonventionen och syftet är att ge unga tjejer bättre självförtroende och självkänsla. Det är A och O i dag för flickorna. Det finns mycket tryck att de ska vara snygga och nätsexet är en fara, säger Ann-Louise Pettersson, ordförande för föreningen i Skövde.

Samtalsgrupperna riktar sig även till pojkar, men intresset är ofta lågt.

Pojkar på glid – men även flickor – försöker man fånga in i arbetet med att ge Vuxna förebilder.

Föreningen arbetar med att via olika evenemang samla in medel i syfte att stötta barn. Föreningen får inte ge till enskilda barn, men arrangerar till exempel Astrid Lindgrens värld.

Gunilla Björnander har varit engagerad i föreningen i 25 år – lika länge som barnkonventionen.

– Man vill att barn ska få det bättre.

Men även de yngsta är medvetna om att det är stor skillnad på hur barn har det i sin vardag. Åter till Rosenhaga förskola där Agnes berättar att hon är trygg och drömmer vanliga drömmar för att familjen har larm på sin villa.

– I vissa länder har de inte hus utan bor i tält och då känner man sig inte trygg. Då kan tjuvarna lätt komma in och ta deras saker, säger Agnes.

Barnkonventionen

FN:s konvention för barns rättigheter antogs i november 1994. Fyra principer framhålls ofta som de viktigaste:

Alla barn har samma rättigheter och lika värde.

Barnens bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn.

Alla barn har rätt till liv och utveckling.

Alla barn har rätt att utrycka sin mening och få den respekterad.

194 länder har skrivit under och förbundit sig att följa Barnkonventionen, men inte USA, Sydsudan och Somalia.

Källa: