02 jan 2015 07:00

23 jan 2015 15:56

Lärare kan tvingas att jobba på flera skolor

SKOLAN: I år krävs lärarlegitimation

Den nya lärarlegitimationen blir en utmaning under 2015 för landets kommuner.
En effekt kan bli att fler lärare riskerar att få sin tjänstetid fördelad på olika skolor.

Från 1 juli 2015 införs de nya kraven på lärarlegitimation för de gymnasiegemensamma ämnena (som svenska, matematik, engelska med flera).

För gymnasiesär och yrkeslärare införs legitimationskraven juli 2018.

Når inte fram

Skövde kommun inventerar löpande läget i lärarkåren och i dag är läget följande:

Inom utbildningsförvaltningen finns 140 tillsvidare och tidsbegränsade anställningar. 91 av dessa 140 hade den 1 november 2014 fått ut sin legitimation.

Många av de övriga 49 ansöker om legitimation, men alla kommer inte att nå den till juli 2015. Fem har redan fått avslag.

Gymnasiechefen Johan Rahmberg bedömer att det kommer handla om 8–10 personer som inte erhåller legitimation.

Inom grundskolan finns 447 tillsvidareanställda lärare. Av dess har 378 stycken (85 procent) i dag legitimation. De flesta av de övriga knappt 70 lärarna har ansökt om legitimationen och väntas bli godkända.

– Vi ligger bra till. Bedömningen är att bara ett fåtal kommer att sakna legitimation, säger Harry Svensson vid skolförvaltningen.

De lärare som inte har legitimation riskerar enligt kommunens regelverk att bli övertaliga och förlora sin anställning.

– Vi har inte tagit fram exakt hur vi ska göra där, men vi kommer samtidigt att ha vakanser som vi inte fyllt, säger Rahmberg.

Kan bli uppsagda

Lärare utan legitimation kan dock bara få tidsbegränsade anställningar på tjänster där kommunen inte lyckats rekrytera.

Från 1 januari ryms både grundskola och gymnasiet under en och samma sektor. Johan Rahmberg är sammankallande i en grupp som kommer hantera frågor om lärarlegitimationerna.

Den stora utmaningen ligger i att lösa tjänstefördelningen. På många skolor, i synnerhet de mindre, fyller lärare ut sin tid med ämnen som de inte har legitimation för. Det blir inte möjligt efter reformen och hur man då ska klara att fylla lärarnas tjänstetid blir ett utmanande pussel att lägga.

– En bra fråga hur det ska lösas, säger Harry Svensson.

Johan Rahmberg utesluter inte att fler lärare kommer att få sin tid fördelad på olika skolor. Så är läget på gymnasiet redan i dag-

– Vi har lärare som är både på Kavelbro och på Västerhöjd, men byter arbetsplats vid lunch. Det fungerar bra, säger han.

Skolverket har hittills utfärdat cirka 200 000 lärarlegitimationer.

Från 1 juli 2015 införs de nya kraven på lärarlegitimation för de gymnasiegemensamma ämnena (som svenska, matematik, engelska med flera).

För gymnasiesär och yrkeslärare införs legitimationskraven juli 2018.

Når inte fram

Skövde kommun inventerar löpande läget i lärarkåren och i dag är läget följande:

Inom utbildningsförvaltningen finns 140 tillsvidare och tidsbegränsade anställningar. 91 av dessa 140 hade den 1 november 2014 fått ut sin legitimation.

Många av de övriga 49 ansöker om legitimation, men alla kommer inte att nå den till juli 2015. Fem har redan fått avslag.

Gymnasiechefen Johan Rahmberg bedömer att det kommer handla om 8–10 personer som inte erhåller legitimation.

Inom grundskolan finns 447 tillsvidareanställda lärare. Av dess har 378 stycken (85 procent) i dag legitimation. De flesta av de övriga knappt 70 lärarna har ansökt om legitimationen och väntas bli godkända.

– Vi ligger bra till. Bedömningen är att bara ett fåtal kommer att sakna legitimation, säger Harry Svensson vid skolförvaltningen.

De lärare som inte har legitimation riskerar enligt kommunens regelverk att bli övertaliga och förlora sin anställning.

– Vi har inte tagit fram exakt hur vi ska göra där, men vi kommer samtidigt att ha vakanser som vi inte fyllt, säger Rahmberg.

Kan bli uppsagda

Lärare utan legitimation kan dock bara få tidsbegränsade anställningar på tjänster där kommunen inte lyckats rekrytera.

Från 1 januari ryms både grundskola och gymnasiet under en och samma sektor. Johan Rahmberg är sammankallande i en grupp som kommer hantera frågor om lärarlegitimationerna.

Den stora utmaningen ligger i att lösa tjänstefördelningen. På många skolor, i synnerhet de mindre, fyller lärare ut sin tid med ämnen som de inte har legitimation för. Det blir inte möjligt efter reformen och hur man då ska klara att fylla lärarnas tjänstetid blir ett utmanande pussel att lägga.

– En bra fråga hur det ska lösas, säger Harry Svensson.

Johan Rahmberg utesluter inte att fler lärare kommer att få sin tid fördelad på olika skolor. Så är läget på gymnasiet redan i dag-

– Vi har lärare som är både på Kavelbro och på Västerhöjd, men byter arbetsplats vid lunch. Det fungerar bra, säger han.

Skolverket har hittills utfärdat cirka 200 000 lärarlegitimationer.

Lång handläggning

Den som i dag inte har ansökt om legitimation är sent ute och kommer inte att få den i tid. Skolverket uppger på sin hemsida att handläggningstiderna är mellan sex och nio månader.

De med redan godkänd legitimation som söker ytterligare behörighet får vänta 9–12 månader.

Källa: