03 jan 2015 06:00

23 jan 2015 15:56

"Planen saknar visioner"

SKÖVDE: Kritik mot kommunens översiktsplan

Visionslöst och utan spännande idéer.
Nu kommer kritik från näringslivet mot kommunens fördjupade översiktsplan.

Den 22 december var sista datumet att lämna yttrande på planen och i remissvaren levererades flera hårda paket till kommunens samhällsbyggnadssektor.

Exempelvis kallar Näringslivsforum planen för vag och ifrågasätter om den klarar att nå målet om 1 000 nya bostäder när stor del av utvecklingen ligger i Mariesjö och efter 2025.

Bygg högre

Näringslivsforum hade hellre sett mer visionära tankar kring att förtäta och att bygga på höjden i stadskärnan. Rapp Fastigheters åttavåningshus (gamla Posten) i kvarteret Hermods pekas ut som positivt exempel.

Även Västsvenska handelskammaren vill se mer utmanande skrivningar som ”visar andan av och modet att göra något större än det ordinära.”

Låg ambitionsnivå

Regionchefen Bjarne Pettersson skriver att ambitionsnivån är alltför låg och att planen borde satsa på att skapa 4 000 nya bostäder och öppna för högre hus.

Även fastighetsägaren Arne Lorentzon anser att området kan få betydligt fler bostäder. Hans bolag, Arne Lorentzon AB, skriver i sitt yttrande att det går att skapa 3 000 bostäder i området och hälften av dem före 2025 om kommunen vågar ta stora och avgörande steg.

Detaljstyrt

Bolaget anser att planen försöker detaljreglera kvartersstruktur för mycket. Kommunen borde bestämma exploateringsgrad och byggnadshöjder och sedan låta marknaden ta fram formen på byggnaderna.

Lorentzon AB vill riva gamla Teliahuset och bygga bostäder där.

En tomt som har diskuterats i många år är Kvarteret Sleipner norr om Kulturhuset. Lorentzon föreslår en kongresshall med bostäder ovanpå.

Kongresshallsfrågan har också funnits med några år och politikerna har inte satt ned foten om placeringen. Centerpartiet menar att osäkerheten låser andra avgörande och vill ha ett snart beslut. C kan nu tänka sig kongresshall på Brända tomten.

M vill flytta Helena

Moderaterna tar inte ställning i frågan om kongresshall i sitt yttrande, men ställer sig bakom mycket av planförslaget.

M är tydligt när det gäller området där Helenaskolan ligger i dag. Partiet vill se en ny grundskola på annan plats och att området frigörs för bostäder och kontor.

Partiet pekar på behovet av en stor bullerutredning för centrum.

Vill ha p-platser

Parkeringar i centrum är en fråga som återkommer. Här går inte politiken och handeln hand i hand. Cityföreningen föreslår bland annat parkeringsplatser längs Hertig Johans gata medan Socialdemokraterna föreslår att gatan helt eller delvis stängs för privat trafik.

Många av yttrandena berör givetvis Arenaområdet där många olika åsikter förekommer.

Noterbart är att en så tung aktör som Rapp fastigheter AB inte har lämnat något yttrande över planen.

Den 22 december var sista datumet att lämna yttrande på planen och i remissvaren levererades flera hårda paket till kommunens samhällsbyggnadssektor.

Exempelvis kallar Näringslivsforum planen för vag och ifrågasätter om den klarar att nå målet om 1 000 nya bostäder när stor del av utvecklingen ligger i Mariesjö och efter 2025.

Bygg högre

Näringslivsforum hade hellre sett mer visionära tankar kring att förtäta och att bygga på höjden i stadskärnan. Rapp Fastigheters åttavåningshus (gamla Posten) i kvarteret Hermods pekas ut som positivt exempel.

Även Västsvenska handelskammaren vill se mer utmanande skrivningar som ”visar andan av och modet att göra något större än det ordinära.”

Låg ambitionsnivå

Regionchefen Bjarne Pettersson skriver att ambitionsnivån är alltför låg och att planen borde satsa på att skapa 4 000 nya bostäder och öppna för högre hus.

Även fastighetsägaren Arne Lorentzon anser att området kan få betydligt fler bostäder. Hans bolag, Arne Lorentzon AB, skriver i sitt yttrande att det går att skapa 3 000 bostäder i området och hälften av dem före 2025 om kommunen vågar ta stora och avgörande steg.

Detaljstyrt

Bolaget anser att planen försöker detaljreglera kvartersstruktur för mycket. Kommunen borde bestämma exploateringsgrad och byggnadshöjder och sedan låta marknaden ta fram formen på byggnaderna.

Lorentzon AB vill riva gamla Teliahuset och bygga bostäder där.

En tomt som har diskuterats i många år är Kvarteret Sleipner norr om Kulturhuset. Lorentzon föreslår en kongresshall med bostäder ovanpå.

Kongresshallsfrågan har också funnits med några år och politikerna har inte satt ned foten om placeringen. Centerpartiet menar att osäkerheten låser andra avgörande och vill ha ett snart beslut. C kan nu tänka sig kongresshall på Brända tomten.

M vill flytta Helena

Moderaterna tar inte ställning i frågan om kongresshall i sitt yttrande, men ställer sig bakom mycket av planförslaget.

M är tydligt när det gäller området där Helenaskolan ligger i dag. Partiet vill se en ny grundskola på annan plats och att området frigörs för bostäder och kontor.

Partiet pekar på behovet av en stor bullerutredning för centrum.

Vill ha p-platser

Parkeringar i centrum är en fråga som återkommer. Här går inte politiken och handeln hand i hand. Cityföreningen föreslår bland annat parkeringsplatser längs Hertig Johans gata medan Socialdemokraterna föreslår att gatan helt eller delvis stängs för privat trafik.

Många av yttrandena berör givetvis Arenaområdet där många olika åsikter förekommer.

Noterbart är att en så tung aktör som Rapp fastigheter AB inte har lämnat något yttrande över planen.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.