04 jan 2015 06:00

23 jan 2015 15:18

Kommunen överklagar dom om löneskatt

SKÖVDE

Kommunen tvistar med Skatteverket om löneskatten på pensionskostnader. Detta sedan kommunen fått tillbaka 10,1 miljoner kronor som tidigare har betalats in i försäkringspremier. Premierna är från 2007 och 2008 och i en skrivelse till kammarrätten vidhåller kommunen att löneskatten borde sänkas med 2,5 miljoner kronor.

Förvaltningsrätten har bedömt återbetalningen som en återbäring av överskott i bolaget. Enligt kommunen innebär domen en otillåten genomsyn av faktiska förhållanden och man påpekar att det råder vinstutdelningsförbud i AFA.

Skövde kommun åberopar kommunens tidigare yttrande i målet med bilagor vid vilka kommunen kvarstår med sin inställning.

Kommunen tvistar med Skatteverket om löneskatten på pensionskostnader. Detta sedan kommunen fått tillbaka 10,1 miljoner kronor som tidigare har betalats in i försäkringspremier. Premierna är från 2007 och 2008 och i en skrivelse till kammarrätten vidhåller kommunen att löneskatten borde sänkas med 2,5 miljoner kronor.

Förvaltningsrätten har bedömt återbetalningen som en återbäring av överskott i bolaget. Enligt kommunen innebär domen en otillåten genomsyn av faktiska förhållanden och man påpekar att det råder vinstutdelningsförbud i AFA.

Skövde kommun åberopar kommunens tidigare yttrande i målet med bilagor vid vilka kommunen kvarstår med sin inställning.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.