06 jan 2015 06:00

23 jan 2015 15:18

Skas anmält för uteblivet stöd

En förälder menade att kontakten mellan habiliteringen på Skaraborgs sjukhus och en patient inte var som utlovats och anmälde saken. Ivo avslutar ärendet utan att ge Skas kritik.

Patienten bedömdes ha behov av samtalsstöd och träffade en pedagog vid två tillfällen under slutet av 2013. Fler samtal blev det inte, bland annat på grund av psykologbrist. Patienten fyllde 18 och överfördes till vuxenhabiliteringsteamet. KBT-samtal skulle vara lämpligt men utredningen fördröjdes på grund av kompetensbrist och sjukdom. Patienten skulle träffa en kurator men det blev inget besök. Ärendet anmäldes till Inspektionen för vård och omsorg. Föräldern menade att barnet inte fått den vård som utlovats.

Ivo riktar ingen kritik mot Skas men menar att det är olyckligt att en omorganisation, brist på psykologer och ett nytt dokumentationssystem fördröjt ärendet.

Patienten bedömdes ha behov av samtalsstöd och träffade en pedagog vid två tillfällen under slutet av 2013. Fler samtal blev det inte, bland annat på grund av psykologbrist. Patienten fyllde 18 och överfördes till vuxenhabiliteringsteamet. KBT-samtal skulle vara lämpligt men utredningen fördröjdes på grund av kompetensbrist och sjukdom. Patienten skulle träffa en kurator men det blev inget besök. Ärendet anmäldes till Inspektionen för vård och omsorg. Föräldern menade att barnet inte fått den vård som utlovats.

Ivo riktar ingen kritik mot Skas men menar att det är olyckligt att en omorganisation, brist på psykologer och ett nytt dokumentationssystem fördröjt ärendet.