07 jan 2015 06:00

23 jan 2015 15:56

Konjunkturen bromsar in 2015

Konjunkturen förväntas mattas

Konjunkturen i Skövde riskerar att bromsa in under 2015.
Detta om man får tro bankkontor och företag.
– Det kommer att begränsa viljan att starta eller förvärva företag, säger Sara Wallin, vd för Almi Väst.

Framförallt under starten på 2015 så är pessimismen stor kring konjunkturläget. I en enkät med bankchefer som statliga Almi Företagspartner har gjort är det blott elva procent av de tillfrågade som förväntar sig att konjunkturen stärks under det första kvartalet.

Sett till hela året är det lite positivare tongångar – 33 procent tror då att konjunkturen stärks.

Skillnad mot i fjol

Men jämfört med för ett år sedan när bankcheferna fick göra samma förutsägelse är det stor skillnad. Då var det en klar majoritet som trodde på en stärkt konjunktur under 2014.

– Det innebär att företag i Skövde får svårare att få finansiering.Det är viktigt för en positiv samhällsutveckling att banker och Almi kan ge krediter. Annars stannar investeringar av, säger Sara Wallin i ett pressmeddelande.

Även just företagen är mer svaga i tron kring utveckling än vad man varit under hela 2014.

– Detta begränsar viljan att starta eller förvärva företag och det gör också att små och medelstora företag blir mer tveksamma vad gäller att satsa framåt och göra investeringar, säger Sara Wallin.

– Nu är det viktigt för ­företag att se över sina ­kostnader. Men det är också lika viktigt att fundera på investeringar, tänka nytt, satsa på innovation och produktutveckling. De som gör det kommer stärkta när konjunkturen vänder upp igen.

En avstannad konjunktur riskerar att minska möjligheten att få lån vilket Almi menar kommer drabba små och medelstora företag.

Försiktighet

Bankkontoren säger i undersökningen att mellan 80 och 100 procent av utlåningen går till företag med färre än 250 anställda.

– När det är osäkert hur konjunkturen kommer att utvecklas bli bankerna mer försiktiga i sin utlåning, säger Wallin.

Framförallt under starten på 2015 så är pessimismen stor kring konjunkturläget. I en enkät med bankchefer som statliga Almi Företagspartner har gjort är det blott elva procent av de tillfrågade som förväntar sig att konjunkturen stärks under det första kvartalet.

Sett till hela året är det lite positivare tongångar – 33 procent tror då att konjunkturen stärks.

Skillnad mot i fjol

Men jämfört med för ett år sedan när bankcheferna fick göra samma förutsägelse är det stor skillnad. Då var det en klar majoritet som trodde på en stärkt konjunktur under 2014.

– Det innebär att företag i Skövde får svårare att få finansiering.Det är viktigt för en positiv samhällsutveckling att banker och Almi kan ge krediter. Annars stannar investeringar av, säger Sara Wallin i ett pressmeddelande.

Även just företagen är mer svaga i tron kring utveckling än vad man varit under hela 2014.

– Detta begränsar viljan att starta eller förvärva företag och det gör också att små och medelstora företag blir mer tveksamma vad gäller att satsa framåt och göra investeringar, säger Sara Wallin.

– Nu är det viktigt för ­företag att se över sina ­kostnader. Men det är också lika viktigt att fundera på investeringar, tänka nytt, satsa på innovation och produktutveckling. De som gör det kommer stärkta när konjunkturen vänder upp igen.

En avstannad konjunktur riskerar att minska möjligheten att få lån vilket Almi menar kommer drabba små och medelstora företag.

Försiktighet

Bankkontoren säger i undersökningen att mellan 80 och 100 procent av utlåningen går till företag med färre än 250 anställda.

– När det är osäkert hur konjunkturen kommer att utvecklas bli bankerna mer försiktiga i sin utlåning, säger Wallin.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.