08 jan 2015 16:07

23 jan 2015 15:56

Bjerknes konsultuppdrag ifrågasätts

Skövdebon Bengt Sjökvist begär att kommunens revisorer ska granska Next Skövde AB.
Han ifrågasätter bland annat om Lagen om offentlig upphandling följts.

Next Skövde AB är kommunen destinationsbolag och i höstas ifrågasattes hur bolaget upphandlade sina konsulttjänster.

Bland annat är styrelseordföranden Claes Bjerkne samtidigt anlitad som konsult av bolaget till en årskostnad av 600 000 kronor. Avtalet har förlängts i omgångar.

Här misstänker Bengt Sjökvist – som även är ordförande i PRO Skövde – att konsulttjänsten borde ha upphandlats och att lagen därför satts ut spel. Han pekar även på att en konsult kan ha anlitat sitt eget företag.

Det skriver han i ett brev till kommunens revisionsnämnd den 2 januari.

Avgör själva

Nyvald ordförande där är Lars-Erik Lindh (S). Han kommenterar att revisionsnämnden är suveränt i att avgöra vilka granskningar som ska göras.

– Rent principiellt kan man inte begära att något ska granskas. Vi kommer inte starta en granskning på grund av Sjökvists brev utan bara om vi själva tycker det.'

Tycker ni det?

– Bolaget har sin egen revisor och det är i första hand han som ska titta på frågan, säger Lars-Erik Lindh.

Har du reagerat på något i uppgifterna om bolaget?

– Det har väl många gjort. Det ser ju konstigt utan när de sitter som de gör, men det är i första hand en fråga för styrelsen själva, säger Lindh.

Han bekräftar att begäran om en granskning diskuterats med Leif Eriksson (S) som är lekmannarevisor i Next Skövde Destinationsutveckling AB. Fram till årsskiftet var han också ordförande i revisionsnämnden.

Eriksson säger att han tagit del av Sjökvist brev och att han nu överväger om det finns behov av en granskning.

– Jag fick brevet i går och det är i första hand upp till mig att avgöra vad vi ska göra. Next Skövde är en egen juridisk enhet, säger Eriksson.

Next Skövde AB är kommunen destinationsbolag och i höstas ifrågasattes hur bolaget upphandlade sina konsulttjänster.

Bland annat är styrelseordföranden Claes Bjerkne samtidigt anlitad som konsult av bolaget till en årskostnad av 600 000 kronor. Avtalet har förlängts i omgångar.

Här misstänker Bengt Sjökvist – som även är ordförande i PRO Skövde – att konsulttjänsten borde ha upphandlats och att lagen därför satts ut spel. Han pekar även på att en konsult kan ha anlitat sitt eget företag.

Det skriver han i ett brev till kommunens revisionsnämnd den 2 januari.

Avgör själva

Nyvald ordförande där är Lars-Erik Lindh (S). Han kommenterar att revisionsnämnden är suveränt i att avgöra vilka granskningar som ska göras.

– Rent principiellt kan man inte begära att något ska granskas. Vi kommer inte starta en granskning på grund av Sjökvists brev utan bara om vi själva tycker det.'

Tycker ni det?

– Bolaget har sin egen revisor och det är i första hand han som ska titta på frågan, säger Lars-Erik Lindh.

Har du reagerat på något i uppgifterna om bolaget?

– Det har väl många gjort. Det ser ju konstigt utan när de sitter som de gör, men det är i första hand en fråga för styrelsen själva, säger Lindh.

Han bekräftar att begäran om en granskning diskuterats med Leif Eriksson (S) som är lekmannarevisor i Next Skövde Destinationsutveckling AB. Fram till årsskiftet var han också ordförande i revisionsnämnden.

Eriksson säger att han tagit del av Sjökvist brev och att han nu överväger om det finns behov av en granskning.

– Jag fick brevet i går och det är i första hand upp till mig att avgöra vad vi ska göra. Next Skövde är en egen juridisk enhet, säger Eriksson.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.