08 jan 2015 13:27

23 jan 2015 15:18

Får själv betala hundens mat

NYHETER: Skövdebo får statlig ersättning

En Skövdebo har beviljats ersättning för att han varit frihetsberövad utan att åtal har väckts. Men mannens begäran om ersättning för hundvakt och hundmat under tiden han var inlåst accepteras bara delvis av JK.

I våras var mannen frihetsberövad under knappt två dygn. Han var anhållen då han var misstänkt för brott. Men förundersökningen avslutades utan att åtal väcktes och därför har han rätt att få ersättning av staten för den tid han var frihetsberövad.

Men några 10 000 kronor som mannen har begärt eftersom hans hälsotillstånd försämrats till följd av anhållandet är det inte tal om. Justitiekanslern, JK, säger i beslutet att försämrat hälsotillstånd är att bedöma som personskada, vilket är en skadetyp som inte ersätts enligt aktuell lag. JK har därför beslutat ett ersättningen stannar på 4000 kronor.

Mannen hade också begärt tusen kronor i ersättning för hundvakt och hundmat för tiden då han var frihetsberövad. Men hundmaten hade han haft kostnad för oavsett om han var frihetsberövad eller inte, anser JK. Han får dock 200 kronor i ersättning för tillsyn av hunden.

I våras var mannen frihetsberövad under knappt två dygn. Han var anhållen då han var misstänkt för brott. Men förundersökningen avslutades utan att åtal väcktes och därför har han rätt att få ersättning av staten för den tid han var frihetsberövad.

Men några 10 000 kronor som mannen har begärt eftersom hans hälsotillstånd försämrats till följd av anhållandet är det inte tal om. Justitiekanslern, JK, säger i beslutet att försämrat hälsotillstånd är att bedöma som personskada, vilket är en skadetyp som inte ersätts enligt aktuell lag. JK har därför beslutat ett ersättningen stannar på 4000 kronor.

Mannen hade också begärt tusen kronor i ersättning för hundvakt och hundmat för tiden då han var frihetsberövad. Men hundmaten hade han haft kostnad för oavsett om han var frihetsberövad eller inte, anser JK. Han får dock 200 kronor i ersättning för tillsyn av hunden.