08 jan 2015 06:00

23 jan 2015 15:18

Måste sanera radon i bostad

En fastighetsägare i Skövde överklagade ett beslut från Miljönämnden östra Skaraborg angående radonsanering.

En fastighetsägare i Skövde överklagade ett beslut från Miljönämnden östra Skaraborg angående radonsanering. Riktvärdet på 200 bq/m3 luft överskreds i ett par rum och resultatet blev 210. Eftersom det i återrapporten stod att värdet var plus, minus 30, så menade fastighetsägaren att det lika gärna kunde vara 180. Beslutet om åtgärder överklagades därför till länsstyrelsen som fattade sitt beslut på onsdagen. Överklagandet avslogs eftersom det mest sannolika värdet är 210.

En fastighetsägare i Skövde överklagade ett beslut från Miljönämnden östra Skaraborg angående radonsanering. Riktvärdet på 200 bq/m3 luft överskreds i ett par rum och resultatet blev 210. Eftersom det i återrapporten stod att värdet var plus, minus 30, så menade fastighetsägaren att det lika gärna kunde vara 180. Beslutet om åtgärder överklagades därför till länsstyrelsen som fattade sitt beslut på onsdagen. Överklagandet avslogs eftersom det mest sannolika värdet är 210.