08 jan 2015 11:13

23 jan 2015 15:18

Polis dömd för dataintrång

HOVRÄTTSDOM: Sökte på sig själv i polisens IT-system

UPPDATERAD: En polis döms av Göta hovrätt för dataintrång efter att ha gjort flera sökningar på sig själv i polisens IT-system. Skaraborgs tingrätt har tidigare friat polismannen.

Polismannen hade åtalats misstänkt för att i september 2012, med sju sekunders mellanrum, och efter att ha passerat flera varningar om att detta inte är tillåtet, ha gjort slagningar i polisens IT-system på sitt eget personnummer.

Enligt åklagaren skedde sökningarna utan att det var motiverat för att genomföra viss arbetsuppgift.

Beställa bildäck

Under rättegången vid Skaraborgs tingsrätt nekade polismannen till brott. Han sade sig vara medveten om att det inte är tillåtet att söka på sig själv och att han i efterhand kommit fram till att det skett av misstag.

Misstaget ska ha inträffat då polismannen via telefon skulle beställa bildäck åt sin mor. Under telefonsamtalet med däckfirman skulle han ta fram däckdimension på moderns bil genom att söka på hennes personnummer i vägtrafikregistret via polisens register.

Dom efter två år

Tingsrätten friade polismannen. Rätten skrev i domen att polismannens uppgifter om vad som ska ha skett vid telefonsamtalet inte hade gjort något trovärdigt intryck. Men rätten menade samtidigt att polismannens påstående att han är väl införstådd med att det inte är tillåtet att söka på sitt eget personnummer inte var motbevisat. ”Med utgångspunkt från att XX haft denna kunskap framstår det som mindre sannolikt att XX skulle söka på sig själv”, skrev tingsrätten.

Domen överklagades av åklagaren till hovrätten som på torsdagen, närmare två år efter att åtal väcktes, meddelade dom.

Oavsett syfte

En enig Göta hovrätt gör en helt annan bedömning än tingsrätten och fäller polismannen för dataintrång och dömer honom till 30 dagsböter.

Hovrätten slår i domen fast att det är själva dataintrånget som är straffbart, oavsett i vilket syfte det skett.

Flera varningar

Rätten skriver vidare att det av den skriftliga bevisningen framgår att polismannen gjort flera sökningar på sitt personnummer och att han trots tre varningar inte avbrutit dessa. Hovrätten menar att det därmed är bevisat att polismannen haft uppsåt till den åtalade gärningen och att han därför ska dömas för brott.

Polismannen hade åtalats misstänkt för att i september 2012, med sju sekunders mellanrum, och efter att ha passerat flera varningar om att detta inte är tillåtet, ha gjort slagningar i polisens IT-system på sitt eget personnummer.

Enligt åklagaren skedde sökningarna utan att det var motiverat för att genomföra viss arbetsuppgift.

Beställa bildäck

Under rättegången vid Skaraborgs tingsrätt nekade polismannen till brott. Han sade sig vara medveten om att det inte är tillåtet att söka på sig själv och att han i efterhand kommit fram till att det skett av misstag.

Misstaget ska ha inträffat då polismannen via telefon skulle beställa bildäck åt sin mor. Under telefonsamtalet med däckfirman skulle han ta fram däckdimension på moderns bil genom att söka på hennes personnummer i vägtrafikregistret via polisens register.

Dom efter två år

Tingsrätten friade polismannen. Rätten skrev i domen att polismannens uppgifter om vad som ska ha skett vid telefonsamtalet inte hade gjort något trovärdigt intryck. Men rätten menade samtidigt att polismannens påstående att han är väl införstådd med att det inte är tillåtet att söka på sitt eget personnummer inte var motbevisat. ”Med utgångspunkt från att XX haft denna kunskap framstår det som mindre sannolikt att XX skulle söka på sig själv”, skrev tingsrätten.

Domen överklagades av åklagaren till hovrätten som på torsdagen, närmare två år efter att åtal väcktes, meddelade dom.

Oavsett syfte

En enig Göta hovrätt gör en helt annan bedömning än tingsrätten och fäller polismannen för dataintrång och dömer honom till 30 dagsböter.

Hovrätten slår i domen fast att det är själva dataintrånget som är straffbart, oavsett i vilket syfte det skett.

Flera varningar

Rätten skriver vidare att det av den skriftliga bevisningen framgår att polismannen gjort flera sökningar på sitt personnummer och att han trots tre varningar inte avbrutit dessa. Hovrätten menar att det därmed är bevisat att polismannen haft uppsåt till den åtalade gärningen och att han därför ska dömas för brott.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.