08 jan 2015 06:00

23 jan 2015 15:56

Skövde tappar i befolkningstillväxt

Skövdes befolkning ökade med 291 personer under 2014 enligt preliminära siffror. Men kommunen kunde ha växt ännu mer om det hade byggts fler bostäder.
– Ökningen är en halvering mot 2013, säger kommunalrådet Leif Walterum (C).

Skövde passerade 53 000 invånare för första gången tidigare i höstas när Statistiska centralbyrån, SCB, släppte de officiella befolkningssiffrorna för september.

Sedan dess har invånarantalet ökat något ytterligare och enligt preliminära siffror hade Skövde kommun 53 150 invånare vid årsskiftet, en ökning med 291 personer sedan 2013. För Skövde, som har haft en stark befolkningsökning sedan man passerade 50 000 år 2006, är det den lägsta ökningen på sju år och en halvering jämfört med året innan.

– Vårt födelsenetto är fortfarande relativt högt, drygt 160 fler födda än döda, men inflyttningen påverkas helt klart av att bostadsbyggandet stannade upp under 2014. Nu är det en hel del projekt som är i startgroparna men mycket av det kommer inte att stå inflyttningsklart förrän 2016, säger Leif Walterum och tänker i första hand på Skövdebostäders stora byggplaner i Aspö.

Behövs fler bostäder

Under 2015 kommer nya bostäder vid kvarteret Överstelöjtnanten vid Trängen och Tyr 3 i centrum (gamla Skövde Nyheter) stå färdiga, men frågan är om det räcker för att nå fjolårets siffror.

Enligt kommunalrådet är nybyggda bostäder den enskilt största faktorn som leder till ökad befolkning.

– När vi bryter ned siffrorna så ser vi ju vilken effekt nya bostäder har på inflyttningssaldot, som exempelvis vid Fältspaten. Det är enormt viktigt för Skövde att vi fortsätter bygga bostäder och arbetar för att få fler att vilja bygga och även förvalta bostäder i vår kommun, säger Leif Walterum.

Skövde passerade 53 000 invånare för första gången tidigare i höstas när Statistiska centralbyrån, SCB, släppte de officiella befolkningssiffrorna för september.

Sedan dess har invånarantalet ökat något ytterligare och enligt preliminära siffror hade Skövde kommun 53 150 invånare vid årsskiftet, en ökning med 291 personer sedan 2013. För Skövde, som har haft en stark befolkningsökning sedan man passerade 50 000 år 2006, är det den lägsta ökningen på sju år och en halvering jämfört med året innan.

– Vårt födelsenetto är fortfarande relativt högt, drygt 160 fler födda än döda, men inflyttningen påverkas helt klart av att bostadsbyggandet stannade upp under 2014. Nu är det en hel del projekt som är i startgroparna men mycket av det kommer inte att stå inflyttningsklart förrän 2016, säger Leif Walterum och tänker i första hand på Skövdebostäders stora byggplaner i Aspö.

Behövs fler bostäder

Under 2015 kommer nya bostäder vid kvarteret Överstelöjtnanten vid Trängen och Tyr 3 i centrum (gamla Skövde Nyheter) stå färdiga, men frågan är om det räcker för att nå fjolårets siffror.

Enligt kommunalrådet är nybyggda bostäder den enskilt största faktorn som leder till ökad befolkning.

– När vi bryter ned siffrorna så ser vi ju vilken effekt nya bostäder har på inflyttningssaldot, som exempelvis vid Fältspaten. Det är enormt viktigt för Skövde att vi fortsätter bygga bostäder och arbetar för att få fler att vilja bygga och även förvalta bostäder i vår kommun, säger Leif Walterum.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.