09 jan 2015 05:00

23 jan 2015 15:56

Striden om omstridd park går vidare

Planerna på en vindkraftpark vid Sparresätter utanför Lerdala har drabbats av ett nytt bakslag.
Mark- och miljödomstolen beviljade i sin dom bara tillstånd för tre av sex tilltänkta verk och nu går striden vidare.

Skövde Värmeverk AB och Västfastigheter (regionen) driver projektet där tanken är att bygga sex stycken 150 meter stora vindkraftverk i Klyftamoområdet.

Stort motstånd

Motståndet från grannar och naturvänner är stort och hittills har de haft viss framgång i sin sak.

Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation sa 2013 nej till ett av sex planerade verken och i december 2014 kom nästa bakslag i Mark- och miljödomstolen i Vänersborg.

Domstolen höll med länsstyrelsen, men underkände också placeringen av ytterligare två verk.

Ett tungt vägande skäl i den senare delen var fågelfrågan.

Kan skadas

Två av verken ligger nära västra stranden till sjön Lången. Skaraborgs Naturskyddsförening och Västergötlands Ornitologiska förening har pekat på den stora mängden fåglar i sträcken till och från Hornborgasjön.

Risken för att fåglar dödas i verkens vingar är stor. Att den västra stranden är brant bedöms öka sannolikheten för att rovfåglar flyger där vid god termik skriver domstolen som bedömer att försiktighetsprincipen ska gälla.

Därför ges inte tillstånd till de två verken.

I domen underkänns den fågelinventering som bolaget gett in som alltför begränsad och domstolen går i stället på den bedömning som föreningarna gjort.

Frågan om vindkraftverkens placering har varit en känslig fråga i många år. Redan när kommunen beslutade om sin vindkraftsplan var området omdiskuterat. Extra känsligt politiskt var det eftersom toppolitiker som Katarina Jonsson och Åke Jönsson hade hus där.

Jönsson är en av de starkaste motståndare och när tiden för att överklaga domen gick ut i onsdags hade han agerat. Jönsson vill att ansökan avslås i sin helhet.

Krävs tillstånd

Även Skövde Värmeverk har överklagat och begär prövningstillstånd hos Mark- och miljööverdomstolen. Bolagets ombud begär tid till 30 januari för utveckla sin argumentation.

Prövningstillstånd är en förutsättning för att domen ska prövas av Mark- och miljööverdomstolen i Stockholm.

Skövde Värmeverk AB och Västfastigheter (regionen) driver projektet där tanken är att bygga sex stycken 150 meter stora vindkraftverk i Klyftamoområdet.

Stort motstånd

Motståndet från grannar och naturvänner är stort och hittills har de haft viss framgång i sin sak.

Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation sa 2013 nej till ett av sex planerade verken och i december 2014 kom nästa bakslag i Mark- och miljödomstolen i Vänersborg.

Domstolen höll med länsstyrelsen, men underkände också placeringen av ytterligare två verk.

Ett tungt vägande skäl i den senare delen var fågelfrågan.

Kan skadas

Två av verken ligger nära västra stranden till sjön Lången. Skaraborgs Naturskyddsförening och Västergötlands Ornitologiska förening har pekat på den stora mängden fåglar i sträcken till och från Hornborgasjön.

Risken för att fåglar dödas i verkens vingar är stor. Att den västra stranden är brant bedöms öka sannolikheten för att rovfåglar flyger där vid god termik skriver domstolen som bedömer att försiktighetsprincipen ska gälla.

Därför ges inte tillstånd till de två verken.

I domen underkänns den fågelinventering som bolaget gett in som alltför begränsad och domstolen går i stället på den bedömning som föreningarna gjort.

Frågan om vindkraftverkens placering har varit en känslig fråga i många år. Redan när kommunen beslutade om sin vindkraftsplan var området omdiskuterat. Extra känsligt politiskt var det eftersom toppolitiker som Katarina Jonsson och Åke Jönsson hade hus där.

Jönsson är en av de starkaste motståndare och när tiden för att överklaga domen gick ut i onsdags hade han agerat. Jönsson vill att ansökan avslås i sin helhet.

Krävs tillstånd

Även Skövde Värmeverk har överklagat och begär prövningstillstånd hos Mark- och miljööverdomstolen. Bolagets ombud begär tid till 30 januari för utveckla sin argumentation.

Prövningstillstånd är en förutsättning för att domen ska prövas av Mark- och miljööverdomstolen i Stockholm.