11 jan 2015 12:00

23 jan 2015 15:56

Hund på recept i vården

Släpp pillerburken och klappa en hund i stället. Lite tillspetsat kanske, men Linda Handlins forskning om hundens hälsoeffekter är tydliga: Ditt husdjur gör dig gladare.

– Börjar man se djur som en naturlig del i behandlingen kan man antagligen minska medicineringen.

Men det ska gå lika bra med andra fyrbenta vänner.

– Det viktiaste är att det är rätt djur till rätt person.

Nyckeln till välbefinnandet är hormonet oxytoxinet. Det är vid interaktion, så som att klappa hunden som hormonet ökar och i sin tur gör hundägaren gladare och mindre stressad.

Trygg miljö

Förutsättningarna för att hormonet ska spinna loss i kroppen är att aktiviteten sker i en positiv situation och i en trygg miljö. Därför är relationen mellan hundägaren och hunden väldigt viktig, understryker Linda.

Oxytoxinet ger en bevisad effekt. Stressen minskar och man blir också mer social.

Hon forskar inom biomedicin vid Högskolan i Skövde där hon har sin anställning. Hennes mentor Kerstin Uvnäs-Moberg hade redan ett forskningsprojekt beviljat och letade någon som kunde forska i ämnet.

Linda doktorerade på ämnet 2011 men har fortsatt att forska i ämnet efter sin disputation. I hennes studier har hundägare fått lämna blodprov under och efter interaktionen.

Lägre puls

Efteråt var pulsen lägre och stressnivåerna hade sjunkit medan oxoytoxinnivåerna rakat i höjden.

Pälsallergiker eller motvilliga kan dock med fördel se sig om efter andra metoder. Oxytoxin kan också utsöndras utan husdjur, som genom massage, sjunga i kör, äta en god middag eller leka med barn.

När Linda disputerade ville hon fortsätta forska. Nu tillsammans med tre andra. Två är anställda genom Högskolan i Skövde och två genom SLU. Nu blev frågeställningen: Uppstår samma effekt i relationen mellan vårdhund och människa? Alltså när det inte är ditt eget husdjur. Resultaten kommer senare i vår.

Hund på recept

Men redan nu ser hon positivt på de kommuner som har hund som recept i vården.

– Jag tycker att det är ett viktigt att man har det som ett alternativ.

I dessa studier har inga blodprov tagits ”eftersom det inte handlar om vårdbehandling”, som hon uttrycker det. I stället mäter man blodtrycket och undersöker beteendet.

När Linda växte upp var hon van att ha hundar omkring sig. När hon flyttade hemifrån hade hon inga husdjur men längtan fanns alltid där.

Skaffade egen hund

Det dröjde ända till hon började forska som hon och familjen skaffade egen hund. Till slut blev längtan för svår. Ny medlem i familjen blev den portugisiska vattenhunden Sune - som är av samma ras som presidentfamiljen Obama har.

Nu har Sune hunnit bli fyra och ett halvt år och en naturlig del av familjen.

Vänner och släktingar har inga problem med att förstå forskningen.

– Den bekräftar vad många tidigare anat. Och det är kul att många kan relatera till det man gör.

– Börjar man se djur som en naturlig del i behandlingen kan man antagligen minska medicineringen.

Men det ska gå lika bra med andra fyrbenta vänner.

– Det viktiaste är att det är rätt djur till rätt person.

Nyckeln till välbefinnandet är hormonet oxytoxinet. Det är vid interaktion, så som att klappa hunden som hormonet ökar och i sin tur gör hundägaren gladare och mindre stressad.

Trygg miljö

Förutsättningarna för att hormonet ska spinna loss i kroppen är att aktiviteten sker i en positiv situation och i en trygg miljö. Därför är relationen mellan hundägaren och hunden väldigt viktig, understryker Linda.

Oxytoxinet ger en bevisad effekt. Stressen minskar och man blir också mer social.

Hon forskar inom biomedicin vid Högskolan i Skövde där hon har sin anställning. Hennes mentor Kerstin Uvnäs-Moberg hade redan ett forskningsprojekt beviljat och letade någon som kunde forska i ämnet.

Linda doktorerade på ämnet 2011 men har fortsatt att forska i ämnet efter sin disputation. I hennes studier har hundägare fått lämna blodprov under och efter interaktionen.

Lägre puls

Efteråt var pulsen lägre och stressnivåerna hade sjunkit medan oxoytoxinnivåerna rakat i höjden.

Pälsallergiker eller motvilliga kan dock med fördel se sig om efter andra metoder. Oxytoxin kan också utsöndras utan husdjur, som genom massage, sjunga i kör, äta en god middag eller leka med barn.

När Linda disputerade ville hon fortsätta forska. Nu tillsammans med tre andra. Två är anställda genom Högskolan i Skövde och två genom SLU. Nu blev frågeställningen: Uppstår samma effekt i relationen mellan vårdhund och människa? Alltså när det inte är ditt eget husdjur. Resultaten kommer senare i vår.

Hund på recept

Men redan nu ser hon positivt på de kommuner som har hund som recept i vården.

– Jag tycker att det är ett viktigt att man har det som ett alternativ.

I dessa studier har inga blodprov tagits ”eftersom det inte handlar om vårdbehandling”, som hon uttrycker det. I stället mäter man blodtrycket och undersöker beteendet.

När Linda växte upp var hon van att ha hundar omkring sig. När hon flyttade hemifrån hade hon inga husdjur men längtan fanns alltid där.

Skaffade egen hund

Det dröjde ända till hon började forska som hon och familjen skaffade egen hund. Till slut blev längtan för svår. Ny medlem i familjen blev den portugisiska vattenhunden Sune - som är av samma ras som presidentfamiljen Obama har.

Nu har Sune hunnit bli fyra och ett halvt år och en naturlig del av familjen.

Vänner och släktingar har inga problem med att förstå forskningen.

– Den bekräftar vad många tidigare anat. Och det är kul att många kan relatera till det man gör.

  • Rikard Jansson