12 jan 2015 21:49

23 jan 2015 15:18

Alléträd på Aspö tas ned

AB Skövdebostäder får tillstånd av Länsstyrelsen i Västra Götaland att ta ned totalt fem träd som står i två olika alléer på Aspö.

Det rör sig om fyra äppelträd och en kastanj.

Alléer är särskilt skyddade, men länsstyrelsen bedömer att behovet av tätortsveckling väger tungt och Skövdebostäder kompenserar borttagandet genom att förlänga allén.

Även en mindre damm får läggas igen på grund av den kommer nära den förskola som planeras i området.

Det rör sig om fyra äppelträd och en kastanj.

Alléer är särskilt skyddade, men länsstyrelsen bedömer att behovet av tätortsveckling väger tungt och Skövdebostäder kompenserar borttagandet genom att förlänga allén.

Även en mindre damm får läggas igen på grund av den kommer nära den förskola som planeras i området.