12 jan 2015 18:12

23 jan 2015 15:18

Miljonsmäll för taxiåkare

En taxiåkare i Skövde har upptaxerats med 1,1 miljoner konor efter ett beslut av Skatteverket.

Upptaxeringen rör inkomståren 2012 och 2013 och är ett resultat av att Skatteverken anser att överskottet av näringsverksamheten är betydligt högre än vad åkaren själv angett.

Skatteverket anser att bokföringen i verksamheten är bristfällig och att det finns oredovisade intäkter.

Skatteverket anser också att det betalats ut löner till förare som inte redovisats.

"Tekniska fel"

Även på en rad andra punkter har åkarens deklaration underkänts och mannen upptaxerades med totalt 1,1 miljoner kronor för de två inkomståren.

Beslutet säger också att han betala ytterligare drygt 120 000 kronor i moms samt 46 000 kronor i arbetsgivaravgifter.

Åkaren har uppgett att han haft tekniska fel på taxametern och att den flyttats mellan olika bilar som en förklaring till vissa av bristerna.

Taxiåkaren är en av flera i Västsverige som upptaxerats efter Skatteverkets revision. Besluten är från 2014.

Upptaxeringen rör inkomståren 2012 och 2013 och är ett resultat av att Skatteverken anser att överskottet av näringsverksamheten är betydligt högre än vad åkaren själv angett.

Skatteverket anser att bokföringen i verksamheten är bristfällig och att det finns oredovisade intäkter.

Skatteverket anser också att det betalats ut löner till förare som inte redovisats.

"Tekniska fel"

Även på en rad andra punkter har åkarens deklaration underkänts och mannen upptaxerades med totalt 1,1 miljoner kronor för de två inkomståren.

Beslutet säger också att han betala ytterligare drygt 120 000 kronor i moms samt 46 000 kronor i arbetsgivaravgifter.

Åkaren har uppgett att han haft tekniska fel på taxametern och att den flyttats mellan olika bilar som en förklaring till vissa av bristerna.

Taxiåkaren är en av flera i Västsverige som upptaxerats efter Skatteverkets revision. Besluten är från 2014.