12 jan 2015 13:18

23 jan 2015 15:18

Ny byggnad blir försenad

Vill avvakta utredning

Satsningen på en ny omklädningsanläggning med vallabod och cykelverkstad försenas. Fritidschefen Stefan Herre vill utreda placeringen.

Politikerna har lagt in 10,5 miljoner konor i investeringsbudgeten för 2015. Pengar som ska användas till en ny maskinhall (påbörjad) och en byggnad för omklädning och service.

Ursprungstanken var att bygga mitt emot Hagenstugan, men nu har fritidschefen Stefan Herre begärt paus i den processen.

– Vi vill titta över hela området och vara säkra på att vi verkligen bygger på rätt plats. Bygger vi där försvinner möjligheten att lägga konstsnöspår där till exempel. Vi tittar inte på någon ny plats nu, men vill tänka ett varv till, säger Stefan Herre.

Kommunledningen har även avsatt pengar för en stor utredning om Billingens framtid. Den kommer nu titta på serviceanläggningens placering. Nu är det inte troligt att byggnaden blir klar under 2015.

– Processen skjuts ju framåt, men det är inte meningen att vi ska vänta till 2018, säger han.

Politikerna har lagt in 10,5 miljoner konor i investeringsbudgeten för 2015. Pengar som ska användas till en ny maskinhall (påbörjad) och en byggnad för omklädning och service.

Ursprungstanken var att bygga mitt emot Hagenstugan, men nu har fritidschefen Stefan Herre begärt paus i den processen.

– Vi vill titta över hela området och vara säkra på att vi verkligen bygger på rätt plats. Bygger vi där försvinner möjligheten att lägga konstsnöspår där till exempel. Vi tittar inte på någon ny plats nu, men vill tänka ett varv till, säger Stefan Herre.

Kommunledningen har även avsatt pengar för en stor utredning om Billingens framtid. Den kommer nu titta på serviceanläggningens placering. Nu är det inte troligt att byggnaden blir klar under 2015.

– Processen skjuts ju framåt, men det är inte meningen att vi ska vänta till 2018, säger han.