12 jan 2015 20:56

23 jan 2015 15:18

Vill inte bytahuvudstad

Kommunalförbundet Fyrbodal vill inte byta regionhuvudstad, från Vänersborg till Göteborg, som Lars Nordström (FP) föreslagit i en motion till regionfullmäktige.

Förbundet betonar, i ett brev till regionen, att den inte vill ha en ytterligare maktförskjutning samt centralisering.

– Om så fortsätter i ännu högre grad än vad som skett hittills, finns en ökad och sannolik risk att förtroendet för regionen minskar, skriver förbundsdirektör Lasse Lindén.

Förbundet betonar, i ett brev till regionen, att den inte vill ha en ytterligare maktförskjutning samt centralisering.

– Om så fortsätter i ännu högre grad än vad som skett hittills, finns en ökad och sannolik risk att förtroendet för regionen minskar, skriver förbundsdirektör Lasse Lindén.