13 jan 2015 21:57

23 jan 2015 15:56

En gåva till utsatta kvinnor och barn

Rebeckalogen donerar drygt 6 600 kronor till Kvinnohuset Tranan och verksamheten för utsatta kvinnor och barn.

Kvinnohuset Tranan är ett skyddat boende för kvinnor och barn som startade 1991.

Totalt 20 kvinnor jobbar ideellt för att få verksamheten att gå runt.

– Pengarna kommer väl till pass och vi är väldigt glada och tacksamma, säger verksamhetschefen Elisabeth Hätting.

Rebeckalogen är den kvinnliga delen av ordenssällskapet Odd Fellow med mål att hjälpa medmänniskor och visa barmhärtighet.

– Denna gåva är i Odd Fellows anda och tidigare har vi bland annat gett till bröstcancerforskningen, säger Barbro Karlsson från Rebeckalogen.

Nära och ideellt

Två gånger i månaden ses merparten av Rebeckalogens 181 medlemmar från hela Skaraborg.

Vid varje tillfälle har de en frivillig insamling till olika organisationer och verksamheter som kan tänkas behöva ekonomisk stöttning.

– Vi diskuterar vilka och vad i logen men det ska helst ligga i närområdet och vara en ideell verksamhet. Med gåvan till Tranan är det vårt önskemål att pengarna ska gå till barnen, säger Barbro Karlsson och får medhåll av sin logesyster Elisabet Karlsson.

– Det ska sätta en guldkant på tillvaron för barnen.

Kvinnohuset Tranan är ett skyddat boende för kvinnor och barn som startade 1991.

Totalt 20 kvinnor jobbar ideellt för att få verksamheten att gå runt.

– Pengarna kommer väl till pass och vi är väldigt glada och tacksamma, säger verksamhetschefen Elisabeth Hätting.

Rebeckalogen är den kvinnliga delen av ordenssällskapet Odd Fellow med mål att hjälpa medmänniskor och visa barmhärtighet.

– Denna gåva är i Odd Fellows anda och tidigare har vi bland annat gett till bröstcancerforskningen, säger Barbro Karlsson från Rebeckalogen.

Nära och ideellt

Två gånger i månaden ses merparten av Rebeckalogens 181 medlemmar från hela Skaraborg.

Vid varje tillfälle har de en frivillig insamling till olika organisationer och verksamheter som kan tänkas behöva ekonomisk stöttning.

– Vi diskuterar vilka och vad i logen men det ska helst ligga i närområdet och vara en ideell verksamhet. Med gåvan till Tranan är det vårt önskemål att pengarna ska gå till barnen, säger Barbro Karlsson och får medhåll av sin logesyster Elisabet Karlsson.

– Det ska sätta en guldkant på tillvaron för barnen.

  • Magnus Ornhammar