13 jan 2015 21:11

23 jan 2015 15:18

Fler med jobb – men inte bland unga

I december var 2 167 personer i Skövde kommun öppet arbetslösa eller i någon form av program. Det är en minskning med 5,5 procent jämfört med december 2013 enligt färska siffror från Arbetsförmedlingen.

Däremot ökar antalet arbetslösa unga i gruppen 18 till 24 år med 6,8 procent. 569 unga var öppet arbetslösa eller i program i december.

Hos utrikes födda är 923 personer öppet arbetslösa vilket är i nivå med 2013.

Däremot ökar antalet arbetslösa unga i gruppen 18 till 24 år med 6,8 procent. 569 unga var öppet arbetslösa eller i program i december.

Hos utrikes födda är 923 personer öppet arbetslösa vilket är i nivå med 2013.