13 jan 2015 12:45

23 jan 2015 15:18

Kritiserar chefstillsättning

Personal vid Arena Skövde kritiserar chefstillsättningar vid anläggningen i ett öppet brev till kommunledningen.

35 anställda vid Arena har skrivit under brevet där man vill visa sitt missnöje med hur rekryteringen av flera chefsposter, bland annat Arenachef, gått till.

– Det är inte personerna eller tillsättningarna vi är kritiska till utan främst hur det har gått till och hur ledningen har valt att informera personalgrupperna. Vi vill göra en tydlig markering med det här brevet, säger en källa till SLA.

I brevet skriver man också att personalen gärna velat lämna synpunkter på hur verksamheten upplevts under tiden som tillfälliga förordnanden gällt.

Man skriver också att det inte är något personligt mot de som varit tillförordnade, men att personalen haft extra stort ansvar under perioden. Därför borde personalens åsikter ha fått en betydande roll.

Brev är ställt till ledningen och beslutsfattande positioner i Skövde i Skövde kommun.

35 anställda vid Arena har skrivit under brevet där man vill visa sitt missnöje med hur rekryteringen av flera chefsposter, bland annat Arenachef, gått till.

– Det är inte personerna eller tillsättningarna vi är kritiska till utan främst hur det har gått till och hur ledningen har valt att informera personalgrupperna. Vi vill göra en tydlig markering med det här brevet, säger en källa till SLA.

I brevet skriver man också att personalen gärna velat lämna synpunkter på hur verksamheten upplevts under tiden som tillfälliga förordnanden gällt.

Man skriver också att det inte är något personligt mot de som varit tillförordnade, men att personalen haft extra stort ansvar under perioden. Därför borde personalens åsikter ha fått en betydande roll.

Brev är ställt till ledningen och beslutsfattande positioner i Skövde i Skövde kommun.