13 jan 2015 21:14

23 jan 2015 15:18

Olaglig transport stoppad i Polen

En lastbilstransport från Skövde till Tyskland stoppades i Polen i december.

Den var lastad med papper, plast och aluminiumburkar, men transporten saknade behörigt tillstånd.

För att få frakta avfall över gränserna krävs särskilda tillstånd, men det saknades i det här fallet skriver Naturvårdsverket i en information till Miljöförvaltningen östra Skaraborg.

Den var lastad med papper, plast och aluminiumburkar, men transporten saknade behörigt tillstånd.

För att få frakta avfall över gränserna krävs särskilda tillstånd, men det saknades i det här fallet skriver Naturvårdsverket i en information till Miljöförvaltningen östra Skaraborg.