14 jan 2015 04:00

23 jan 2015 15:56

Arenapersonal missnöjda med tillsättning

Fritidschefen Stefan Herre blir ny arenachef – men nu får turerna kring tillsättningen kritik från personalen.

I ett öppet brev till kommunens högsta ledning, undertecknat av 35 Arenaanställda, skriver personalen att de vill visa sitt missnöje med hur rekryteringen till chefer i den nya organisationen gått till.

Från 1 februari tar fritidschefen Stefan Herre över som arenachef på 30–40 procent av sin tjänstgöringstid. Samtidigt utses nya enhetschefer under honom.

Den nya chefsorganisationen blev en stor överraskning för personalen vid två informationsträffar i december.

Markering

– Det är inte personerna eller tillsättningarna vi är kritiska till utan främst att rekryteringen gjorts helt utan att prata med personalen och sedan bara informera. Vi vill göra en tydlig markering med det här brevet, säger en av flera källor SLA pratat med.

Stefan Herre tog del av brevet under tisdagen.

– Jag har en öppen ledarstil, men det har uppenbarligen inte räckt. Den nya organisationen har samverkats med facken och formellt har det gått rätt, men informationen har ramlat mellan stolarna, hävdar Herre.

– Personalen tycker inte att de fått vara med och det är beklagligt, men jag kommer lyfta frågan och vill komma på speaking terms med personalen igen. Det kommer inte vara några hard feelings från mig, säger Herre.

Inget personligt

De anställda skriver i brevet att de gärna velat lämna synpunkter på hur verksamheten upplevts under den tid som chefer hade tillfälliga förordnanden. Man skriver också att det inte är något personligt mot de som varit tillförordnade.

De nya chefstillsättningarna har inte varit utannonserade utan är en del av att organisera den nya sektorn för medborgare och samhällsutveckling.

Fritid blir där en avdelning med Stefan Herre som fortsatt chef. Däremot har hans arbetsuppgifter som förvaltningschef försvunnit sedan Rogher Selmosson tagit över som sektorschef. Därmed anses Herre få tid att på deltid ta över arenachefsjobbet.

I arenan blir Bengt Pettersson hallchef och biträdande arenachef. Lotti Isacson blir reception- och badchef medan Anders Norelius blir verksamhetsledare för bad.

I ett öppet brev till kommunens högsta ledning, undertecknat av 35 Arenaanställda, skriver personalen att de vill visa sitt missnöje med hur rekryteringen till chefer i den nya organisationen gått till.

Från 1 februari tar fritidschefen Stefan Herre över som arenachef på 30–40 procent av sin tjänstgöringstid. Samtidigt utses nya enhetschefer under honom.

Den nya chefsorganisationen blev en stor överraskning för personalen vid två informationsträffar i december.

Markering

– Det är inte personerna eller tillsättningarna vi är kritiska till utan främst att rekryteringen gjorts helt utan att prata med personalen och sedan bara informera. Vi vill göra en tydlig markering med det här brevet, säger en av flera källor SLA pratat med.

Stefan Herre tog del av brevet under tisdagen.

– Jag har en öppen ledarstil, men det har uppenbarligen inte räckt. Den nya organisationen har samverkats med facken och formellt har det gått rätt, men informationen har ramlat mellan stolarna, hävdar Herre.

– Personalen tycker inte att de fått vara med och det är beklagligt, men jag kommer lyfta frågan och vill komma på speaking terms med personalen igen. Det kommer inte vara några hard feelings från mig, säger Herre.

Inget personligt

De anställda skriver i brevet att de gärna velat lämna synpunkter på hur verksamheten upplevts under den tid som chefer hade tillfälliga förordnanden. Man skriver också att det inte är något personligt mot de som varit tillförordnade.

De nya chefstillsättningarna har inte varit utannonserade utan är en del av att organisera den nya sektorn för medborgare och samhällsutveckling.

Fritid blir där en avdelning med Stefan Herre som fortsatt chef. Däremot har hans arbetsuppgifter som förvaltningschef försvunnit sedan Rogher Selmosson tagit över som sektorschef. Därmed anses Herre få tid att på deltid ta över arenachefsjobbet.

I arenan blir Bengt Pettersson hallchef och biträdande arenachef. Lotti Isacson blir reception- och badchef medan Anders Norelius blir verksamhetsledare för bad.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.