14 jan 2015 13:12

23 jan 2015 15:18

Ny beredning ersätter au

POLITIK

Skövde kommuns nya kultur- och fritidsnämnd slopar ett traditionellt arbetsutskott och inför en beredning i stället.

Den förbereder ärenden för nämnden, men tar normalt inga beslut och kommer heller inte att protokollföras.

– Finns det behov av att ta snabba beslut kan vi göra mötet beslutande när det behövs, säger nämndordföranden Kaj-Eve Enroth (FP).

I beredningen ingår han och Claes Bëckman (M) samt Maria Hjärtqvist (S).

Skövde kommuns nya kultur- och fritidsnämnd slopar ett traditionellt arbetsutskott och inför en beredning i stället.

Den förbereder ärenden för nämnden, men tar normalt inga beslut och kommer heller inte att protokollföras.

– Finns det behov av att ta snabba beslut kan vi göra mötet beslutande när det behövs, säger nämndordföranden Kaj-Eve Enroth (FP).

I beredningen ingår han och Claes Bëckman (M) samt Maria Hjärtqvist (S).