14 jan 2015 13:18

23 jan 2015 15:18

Omstritt kvarter mot beslut

SKÖVDE

De omstridda förändringarna i kvarteret Rönnen är på väg upp för ett avgörande i kommunfullmäktige.

Politikerna i kommunstyrelsens arbetsutskott (M+C+S) godkände den nya detaljplan som öppnar för drygt 30 lägenheter på den forna tingshusfastigheten.

KF väntas besluta om planen i februari.

De omstridda förändringarna i kvarteret Rönnen är på väg upp för ett avgörande i kommunfullmäktige.

Politikerna i kommunstyrelsens arbetsutskott (M+C+S) godkände den nya detaljplan som öppnar för drygt 30 lägenheter på den forna tingshusfastigheten.

KF väntas besluta om planen i februari.