14 jan 2015 06:00

23 jan 2015 15:56

Sjönära toaletter för handikappade

Vid Lången, Simsjön och Sjötorpssjön finns det nu offentliga toaletter.
Sammanlagt rör det sig om fyra handikappanpassade toaletter som nu har färdigställts.

Fritidsförvaltningen ansökte tidigare under hösten om bygglov för offentliga toaletter vid fyra badplatser. Det rör sig om Melldala badplats vid Lången, Sjötorpsbadet och vid de två badplatserna vid Simsjön.

Man var också tvungen att ansöka om dispens från strandskyddsbestämmelserna och byggnadsnämnden gav klartecken till båda ansökningarna.

Efter en tids arbete under hösten är toaletterna nu på plats.

– Ja, alla fyra är redan uppe och inkopplade. Det som saknas är att sätta i gång el och vatten men det gör vi när det blir säsong, säger Lars-Göran Elversson på fritidsförvaltningen.

Alla fyra toaletterna är handikappanpassade.

Fritidsförvaltningen ansökte tidigare under hösten om bygglov för offentliga toaletter vid fyra badplatser. Det rör sig om Melldala badplats vid Lången, Sjötorpsbadet och vid de två badplatserna vid Simsjön.

Man var också tvungen att ansöka om dispens från strandskyddsbestämmelserna och byggnadsnämnden gav klartecken till båda ansökningarna.

Efter en tids arbete under hösten är toaletterna nu på plats.

– Ja, alla fyra är redan uppe och inkopplade. Det som saknas är att sätta i gång el och vatten men det gör vi när det blir säsong, säger Lars-Göran Elversson på fritidsförvaltningen.

Alla fyra toaletterna är handikappanpassade.