15 jan 2015 20:53

23 jan 2015 15:18

McDonalds vill ha kameror

McDonalds vill ha kameraövervakning vid sin anläggning på Gustaf Adolfsgatan på Norrmalm.

Restaurangen har sedan i oktober öppet dygnet runt vilket bedöms öka risken för hot och bråksituationer. Kamerorna ska verka förebyggande och öka tryggheten för personalen.

Kommunen tillstyrker, men pekar på att övervakningen bör ske när riskerna är som störst, under kvällar och nätter. Det är Länsstyrelsen i Västra Götaland som beslutar om tillstånd.

Restaurangen har sedan i oktober öppet dygnet runt vilket bedöms öka risken för hot och bråksituationer. Kamerorna ska verka förebyggande och öka tryggheten för personalen.

Kommunen tillstyrker, men pekar på att övervakningen bör ske när riskerna är som störst, under kvällar och nätter. Det är Länsstyrelsen i Västra Götaland som beslutar om tillstånd.