16 jan 2015 06:00

23 jan 2015 15:56

Jubileum på kommunala musikskolan

Nu ska den kommunala musikskolan fira – i år fyller skolan nämligen 50 år. Det blir musikskolekalas i centrum, karnevalståg och jubileumskonsert.
– Och mycket annat, en del är fortfarande lite hemligt, säger Martin Lindor, rektor.

1964 beslöt stadsfullmäktige i Skövde att från och med den 1 januari 1965 inrätta en kommunal musikskola.

Jubileumsår inlett

Detta innebär att jubileumsåret redan har inletts.

Arbetet med att planera hur de 50 åren ska firas pågår för fullt. Många delar i firandet är redan klara även om inte alla datum är spikande. Andra delar är på planeringsstadiet och kanske till och med ska förbli hemliga tills det är dags.

– Några hemligheter planerar vi faktiskt, alltså inget jag kan avslöja nu, säger Martin Lindor, rektor på musikskolan sedan 2010.

Fanfar och kalas

Det som är klart är att jubileumsåret invigs vid en elevkonsert den 4 februari – en fanfar förkunnar att firandet har inletts på allvar.

En lördag i maj, ännu inte bestämt vilken, ska musikskolan fira tillsammans med Skövdeborna.

– Då ska vi ha ett musikskolekalas i centrum. Det blir tre, fyra konsertplatser i centrum där vi bjuder på musik och sång under några timmar – alla orkestrar, körer och sånglever deltar.

– Och förhoppningsvis deltar också alla våra 800 elever i ett karnevalståg samma dag, från musikskolan till Hertig Johans torg där det blir en konsert. Detta känns som ett extra roligt inslag i firandet – det kan blir ett jättetåg genom Skövde.

Storkonsert

Under hösten sätter musikskolan också upp en jubileumskonsert som blir något utöver det vanliga.

– Det blir en stor konsert, förutom att våra elever deltar, så ska vi bjuda in några namnkunniga artister. Jag vet inte i dag vilka det blir, men det ska vara sådana som folk känner igen, tänk lite topplistor och melodifestival. Det blir ungefär i samma stil som G:son-konserten som vi satte upp 2013.

Projekt för barn

Under jubileumsåret har musikskolan också ett projekt kring ”Majas alfabetssånger” med de yngsta eleverna på flertalet av kommunens grundskolor.

– De har nog redan börjat öva på sångerna. Projektet avslutas med konserter för alla föräldrar här på musikskolan.

1964 beslöt stadsfullmäktige i Skövde att från och med den 1 januari 1965 inrätta en kommunal musikskola.

Jubileumsår inlett

Detta innebär att jubileumsåret redan har inletts.

Arbetet med att planera hur de 50 åren ska firas pågår för fullt. Många delar i firandet är redan klara även om inte alla datum är spikande. Andra delar är på planeringsstadiet och kanske till och med ska förbli hemliga tills det är dags.

– Några hemligheter planerar vi faktiskt, alltså inget jag kan avslöja nu, säger Martin Lindor, rektor på musikskolan sedan 2010.

Fanfar och kalas

Det som är klart är att jubileumsåret invigs vid en elevkonsert den 4 februari – en fanfar förkunnar att firandet har inletts på allvar.

En lördag i maj, ännu inte bestämt vilken, ska musikskolan fira tillsammans med Skövdeborna.

– Då ska vi ha ett musikskolekalas i centrum. Det blir tre, fyra konsertplatser i centrum där vi bjuder på musik och sång under några timmar – alla orkestrar, körer och sånglever deltar.

– Och förhoppningsvis deltar också alla våra 800 elever i ett karnevalståg samma dag, från musikskolan till Hertig Johans torg där det blir en konsert. Detta känns som ett extra roligt inslag i firandet – det kan blir ett jättetåg genom Skövde.

Storkonsert

Under hösten sätter musikskolan också upp en jubileumskonsert som blir något utöver det vanliga.

– Det blir en stor konsert, förutom att våra elever deltar, så ska vi bjuda in några namnkunniga artister. Jag vet inte i dag vilka det blir, men det ska vara sådana som folk känner igen, tänk lite topplistor och melodifestival. Det blir ungefär i samma stil som G:son-konserten som vi satte upp 2013.

Projekt för barn

Under jubileumsåret har musikskolan också ett projekt kring ”Majas alfabetssånger” med de yngsta eleverna på flertalet av kommunens grundskolor.

– De har nog redan börjat öva på sångerna. Projektet avslutas med konserter för alla föräldrar här på musikskolan.