16 jan 2015 19:07

23 jan 2015 15:18

Tvisteärenden samlade damm

Justitieombudsmannen, JO, riktar hård kritik mot två domare vid Skaraborgs tingsrätt. Under tre års tid samlade fyra tvisteärenden damm utan att några åtgärder alls vidtogs.

Det var i oktober 2013 som JO vid en inspektion av Skaraborgs tingsrätt i Skövde upptäckte de fyra tvistemålen som kommit in till tingsrätten i augusti 2010.

Fram till JO:s inspektion tre år senare hade tingsrätten inte vidtagit några som helst åtgärder med de fyra ärendena.

Efter inspektionen begärde JO in dagboksblad och samtliga handlingar i de fyra målen. JO gjorde efter att ha gått igenom handlingarna bedömningen att det fanns anledning att anta att tjänstefel hade begåtts.

XXXX

Vid förhör med en av domarna delgavs denne misstanke om tjänstefel. Denne bestred ansvar för brott men sade sig vara medveten om att målen blivit liggande alldeles för länge.

JO har nu beslutat att rikta allvarlig kritik mot en rådman vid tingsrätten och kritik mot tingsrättens lagman som senare tog över ansvaret för målen. ”Det är naturligtvis helt oacceptabelt att en domare under så lång tid som tre år i stort sett helt underlåter att handlägga ett mål”, skriver JO i sitt beslut.

Det var i oktober 2013 som JO vid en inspektion av Skaraborgs tingsrätt i Skövde upptäckte de fyra tvistemålen som kommit in till tingsrätten i augusti 2010.

Fram till JO:s inspektion tre år senare hade tingsrätten inte vidtagit några som helst åtgärder med de fyra ärendena.

Efter inspektionen begärde JO in dagboksblad och samtliga handlingar i de fyra målen. JO gjorde efter att ha gått igenom handlingarna bedömningen att det fanns anledning att anta att tjänstefel hade begåtts.

XXXX

Vid förhör med en av domarna delgavs denne misstanke om tjänstefel. Denne bestred ansvar för brott men sade sig vara medveten om att målen blivit liggande alldeles för länge.

JO har nu beslutat att rikta allvarlig kritik mot en rådman vid tingsrätten och kritik mot tingsrättens lagman som senare tog över ansvaret för målen. ”Det är naturligtvis helt oacceptabelt att en domare under så lång tid som tre år i stort sett helt underlåter att handlägga ett mål”, skriver JO i sitt beslut.