19 jan 2015 14:25

23 jan 2015 15:57

Domen står fast – Berit ska få servicelägenhet

Berits fall tas inte upp i kammarrätten

Kammarrätten kommer inte att pröva kommunens överklagan.
Förvaltningsrättens avgörande står därför fast och 88-åriga Berit ska få en servicelägenhet.

I slutet av november 2014 skrev SLA om Berit som i domstol fått rätt till en servicelägenhet. Detta då hon inte själv kunde ta sig ner för trapporna i lägenheten där hon bor nu och därför blir isolerad och otrygg.

Men Skövde kommun ansåg trots domen i förvaltningsrätten att Berit kan byta bostad i stället för att få en servicelägenhet och överklagade därför ärendet till kammarrätten. För att det ska tas upp där krävs ett prövningstillstånd vilket kammarrätten nu undersökt.

På måndagen meddelade rätten att man inte kommer att ge något prövningstillstånd och förvaltningsrättens avgörande står därför fast. Berit ska få en servicelägenhet.

– Det var ett glädjande besked, säger Berits dotter Gunilla när SLA berättar om beslutet på måndagseftermiddagen.

– De ringde i morses och sa att de skulle skicka brev till mig men jag visste inte vad det gällde, säger hon.

Skövde kommun har möjlighet att överklaga beslutet till Högsta förvaltningsdomstolen inom tre veckor.

I slutet av november 2014 skrev SLA om Berit som i domstol fått rätt till en servicelägenhet. Detta då hon inte själv kunde ta sig ner för trapporna i lägenheten där hon bor nu och därför blir isolerad och otrygg.

Men Skövde kommun ansåg trots domen i förvaltningsrätten att Berit kan byta bostad i stället för att få en servicelägenhet och överklagade därför ärendet till kammarrätten. För att det ska tas upp där krävs ett prövningstillstånd vilket kammarrätten nu undersökt.

På måndagen meddelade rätten att man inte kommer att ge något prövningstillstånd och förvaltningsrättens avgörande står därför fast. Berit ska få en servicelägenhet.

– Det var ett glädjande besked, säger Berits dotter Gunilla när SLA berättar om beslutet på måndagseftermiddagen.

– De ringde i morses och sa att de skulle skicka brev till mig men jag visste inte vad det gällde, säger hon.

Skövde kommun har möjlighet att överklaga beslutet till Högsta förvaltningsdomstolen inom tre veckor.