20 jan 2015 06:00

23 jan 2015 15:18

70 år sedan Förintelsen

Minnesdagen uppmärksammas med kultur

Förintelsens minnesdag uppmärksammas med utställning och film på kulturhuset i Skövde.
Filmerna Pianisten och Boktjuven kommer även att visas för skolelever.

Den 27 januari 1945, för 70 år sedan, befriades koncentrationslägret Auschwitz av de allierades styrkor.

Sedan 1999 uppmärksammas Förintelsens minnesdag i Sverige och 2005 deklarerade FN datumet som en internationell minnesdag.

I Skövde är det kulturförvaltningen som står för programmet och det börjar redan den här veckan då två filmer visas för högstadie- och gymnasieelever.

Den ena filmen heter Boktjuven och handlar om Liesel som är mycket intresserad av böcker. När familjen får en judisk flykting som inneboende vidgas perspektiven. Filmen, som är baserad på Markus Zusaks bok, ställer frågor om bland annat grupptryck, kurage och att tänka fritt.

Boktjuven kommer även att visas gratis för allmänheten på minnesdagen på Odeon i kulturhuset.

Den andra filmen som visas, men endast för skolelever, är Roman Polanskis Pianisten. En berättelse om den mänskliga katastrof som kriget och förstörelsen av Warszawas getto innebar. På stadsbiblioteket visas utställningen ”70 år sedan befrielsen”. Antisemitism, getton, deportation, koncentrationsläger och befrielsen är några av de teman som tas upp. De överlevandes berättelser står i fokus. Utställningen visas nästa och större delen av nästnästa vecka.

Den 27 januari 1945, för 70 år sedan, befriades koncentrationslägret Auschwitz av de allierades styrkor.

Sedan 1999 uppmärksammas Förintelsens minnesdag i Sverige och 2005 deklarerade FN datumet som en internationell minnesdag.

I Skövde är det kulturförvaltningen som står för programmet och det börjar redan den här veckan då två filmer visas för högstadie- och gymnasieelever.

Den ena filmen heter Boktjuven och handlar om Liesel som är mycket intresserad av böcker. När familjen får en judisk flykting som inneboende vidgas perspektiven. Filmen, som är baserad på Markus Zusaks bok, ställer frågor om bland annat grupptryck, kurage och att tänka fritt.

Boktjuven kommer även att visas gratis för allmänheten på minnesdagen på Odeon i kulturhuset.

Den andra filmen som visas, men endast för skolelever, är Roman Polanskis Pianisten. En berättelse om den mänskliga katastrof som kriget och förstörelsen av Warszawas getto innebar. På stadsbiblioteket visas utställningen ”70 år sedan befrielsen”. Antisemitism, getton, deportation, koncentrationsläger och befrielsen är några av de teman som tas upp. De överlevandes berättelser står i fokus. Utställningen visas nästa och större delen av nästnästa vecka.