21 jan 2015 07:00

23 jan 2015 15:57

Berits kamp äntligen över

Kommunen driver inte ärendet vidare

88-åriga Berit kommer att få sin servicelägenhet inom kort.
– Vi har beslutat att inte överklaga kammarrättens dom, säger Louise Samuelsson, enhetschef vid Skövde kommuns biståndsenhet.

Därmed är den segdragna kampen mellan kommunen och 88-åriga Berit från Skövde avslutad. Sedan kammarrätten beslutat att inte bevilja kommunen prövningstillstånd står den tidigare domen i förvaltningsrätten fast och Berit kommer äntligen att få en servicelägenhet, trots att kommunen i första skedet nekade 88-åringen detta då man inte ansåg att Berit hade tillräckliga omvårdnadsbehov.

– Det känns väldigt bra att vi kan gå vidare nu och att mamma äntligen kan flytta till en bostad som är mer anpassad efter hennes behov. Hela den här processen har varit väldigt påfrestande så det känns skönt att närma sig ett avslut, säger Berits dotter Gunilla till SLA.

Inget prejudikat

Kommunen, som tidigare uttalat att man vill ha en dom som anses prejudicerande för liknande ansökningar i framtiden, hade kunnat driva ärendet vidare genom att överklaga kammarrättens beslut till Högsta förvaltningsrätten. Men så blir det inte.

– Vi har beslutat att sätta punkt här. Exakt varför och vilka skäl vi har kan jag inte kommentera då det handlar om ett enskilt ärende. Det som händer nu är att en handläggare kommer att ta kontakt och skyndsamt verkställa beslutet från förvaltningsrätten, säger Louise Samuelsson.

Nu när det inte blev något prejudikat, vilka konsekvenser kan detta få för kommunen och andra äldre som också söker servicelägenhet?

– Det är för tidigt att säga. Vi har inte hunnit diskutera utfallet av domen ännu, säger Samuelsson.

Berits dotter Gunilla berättade i måndagens SLA att man fått en ursäkt från kommunen över ”hur det har blivit”. Hon tror att all uppmärksamhet i media kan ha påverkat kommunens beslut att inte gå vidare.

– Oavsett så hoppas jag att andra inte ska behöva genomgå det vi har gjort, utan får hjälp när man behöver det, säger hon.

Därmed är den segdragna kampen mellan kommunen och 88-åriga Berit från Skövde avslutad. Sedan kammarrätten beslutat att inte bevilja kommunen prövningstillstånd står den tidigare domen i förvaltningsrätten fast och Berit kommer äntligen att få en servicelägenhet, trots att kommunen i första skedet nekade 88-åringen detta då man inte ansåg att Berit hade tillräckliga omvårdnadsbehov.

– Det känns väldigt bra att vi kan gå vidare nu och att mamma äntligen kan flytta till en bostad som är mer anpassad efter hennes behov. Hela den här processen har varit väldigt påfrestande så det känns skönt att närma sig ett avslut, säger Berits dotter Gunilla till SLA.

Inget prejudikat

Kommunen, som tidigare uttalat att man vill ha en dom som anses prejudicerande för liknande ansökningar i framtiden, hade kunnat driva ärendet vidare genom att överklaga kammarrättens beslut till Högsta förvaltningsrätten. Men så blir det inte.

– Vi har beslutat att sätta punkt här. Exakt varför och vilka skäl vi har kan jag inte kommentera då det handlar om ett enskilt ärende. Det som händer nu är att en handläggare kommer att ta kontakt och skyndsamt verkställa beslutet från förvaltningsrätten, säger Louise Samuelsson.

Nu när det inte blev något prejudikat, vilka konsekvenser kan detta få för kommunen och andra äldre som också söker servicelägenhet?

– Det är för tidigt att säga. Vi har inte hunnit diskutera utfallet av domen ännu, säger Samuelsson.

Berits dotter Gunilla berättade i måndagens SLA att man fått en ursäkt från kommunen över ”hur det har blivit”. Hon tror att all uppmärksamhet i media kan ha påverkat kommunens beslut att inte gå vidare.

– Oavsett så hoppas jag att andra inte ska behöva genomgå det vi har gjort, utan får hjälp när man behöver det, säger hon.