22 jan 2015 09:00

23 jan 2015 15:57

Oro för barnens placering i skola

Vill få plats på Käpplunda

Flera föräldrar till barn i området kring Ulveket och Ekängen är nu oroliga för att barnen inte ska få plats på Käpplundaskolan. Från kommunens håll vill man avvakta skolvalet.

Det jäser ordentligt bland kommentarerna i en facebookgrupp som är en mötesplats för information om skolgången för barnen i Ekängen, Ulveket och Hasselbacken. Den har i skrivande stund 39 medlemmar.

Allt grundar sig i ett brev som i december skickades ut till föräldrar som har barn födda 2009. Där skriver Gustaf Olsson, sektorschef för barn och utbildning, att trycket på skolorna inom tätorten kommer att öka och inför kommande läsår berör det Käpplundaskolan. Alla sexåringar kommer inte att få plats.

I december fattade skolnämnden beslut om att avvakta skolvalet, bland annat eftersom friskolan Raoul Wallenberg startar på Norrmalm till hösten. Om det ändå finns elever som inte får plats på Käpplundaskolan ska dessa få gå på Rydskolan.

– När man satsar på ett område där man vill bilda familj så finns det en tanke med det. Vi valde Ekängen och tog med i beräkningen vilken skola vår son skulle gå i, och att det är gång- och cykelavstånd till Käpplundaskolan, säger Jonas Modin, som var med och startade facebookgruppen.

– Nu kommer vissa barn inte få plats. Det jag reagerar mest emot är att man splittrar barngrupper. De har gått förskolan tillsammans och etablerat kompisrelationer som är mycket viktiga när man börjar skolan.

Jonas Modin är också kritisk till att endast föräldrar till barn födda 2009 har fått brevet. Han misstänker att det är för att opinionen ska bli så liten som möjligt och han efterlyser en plan för Skövdes skolor.

– Säg att det inte blir problem i år, men då kanske det blir det nästa år. Man måste ha en strategi för hur man ska göra utan att splittra barnen. Men jag vill inte att det här ska bli någon kritik mot Rydskolan, eller Ryd, för det handlar inte om det.

Paula Bäckman, (C), är nytillträdd ordförande för barn- och utbildningsnämnden. Hon säger att om det finns elever som, efter skolvalet, inte får plats på Käpplunda så kommer de att hänvisas till Rydskolan.

– Lokaler är dyra och vi måste använda oss av de lokaler vi har. Det är inte säkert att paviljonger är en lösning. Dels är det dyrt och dels är det inte bara klassrummen det hänger på. Begränsningarna finns i specialsalarna såsom musik, slöjd och idrott.

– Helst vill man att allt ska bli som man har tänkt sig men yttre omständigheter kan göra att det inte blir så. Då måste man försöka hantera det.

Enligt kommunens regler har yngre syskon förtur till en skola där äldre syskon går.

Det jäser ordentligt bland kommentarerna i en facebookgrupp som är en mötesplats för information om skolgången för barnen i Ekängen, Ulveket och Hasselbacken. Den har i skrivande stund 39 medlemmar.

Allt grundar sig i ett brev som i december skickades ut till föräldrar som har barn födda 2009. Där skriver Gustaf Olsson, sektorschef för barn och utbildning, att trycket på skolorna inom tätorten kommer att öka och inför kommande läsår berör det Käpplundaskolan. Alla sexåringar kommer inte att få plats.

I december fattade skolnämnden beslut om att avvakta skolvalet, bland annat eftersom friskolan Raoul Wallenberg startar på Norrmalm till hösten. Om det ändå finns elever som inte får plats på Käpplundaskolan ska dessa få gå på Rydskolan.

– När man satsar på ett område där man vill bilda familj så finns det en tanke med det. Vi valde Ekängen och tog med i beräkningen vilken skola vår son skulle gå i, och att det är gång- och cykelavstånd till Käpplundaskolan, säger Jonas Modin, som var med och startade facebookgruppen.

– Nu kommer vissa barn inte få plats. Det jag reagerar mest emot är att man splittrar barngrupper. De har gått förskolan tillsammans och etablerat kompisrelationer som är mycket viktiga när man börjar skolan.

Jonas Modin är också kritisk till att endast föräldrar till barn födda 2009 har fått brevet. Han misstänker att det är för att opinionen ska bli så liten som möjligt och han efterlyser en plan för Skövdes skolor.

– Säg att det inte blir problem i år, men då kanske det blir det nästa år. Man måste ha en strategi för hur man ska göra utan att splittra barnen. Men jag vill inte att det här ska bli någon kritik mot Rydskolan, eller Ryd, för det handlar inte om det.

Paula Bäckman, (C), är nytillträdd ordförande för barn- och utbildningsnämnden. Hon säger att om det finns elever som, efter skolvalet, inte får plats på Käpplunda så kommer de att hänvisas till Rydskolan.

– Lokaler är dyra och vi måste använda oss av de lokaler vi har. Det är inte säkert att paviljonger är en lösning. Dels är det dyrt och dels är det inte bara klassrummen det hänger på. Begränsningarna finns i specialsalarna såsom musik, slöjd och idrott.

– Helst vill man att allt ska bli som man har tänkt sig men yttre omständigheter kan göra att det inte blir så. Då måste man försöka hantera det.

Enligt kommunens regler har yngre syskon förtur till en skola där äldre syskon går.