22 jan 2015 06:00

23 jan 2015 15:57

Tvist avgjord i domstol

NYHETER: Skövdebostäder och Edvins Corner var oense

Ägarna till butiken Edvins Corner och fastighetsägaren Skövdebostäder AB var kraftigt oense om ett hyresavtal.
Konflikten löstes först sedan parterna mötts i tingsrätten.

Edvins Corner är en inredningsbutik med lokaler i Edvin Jönssonhuset vid Sandtorget.

När de nuvarande ägarna, Malin Ljunggren och Marie Lindh, tog över butiken skrev de ett hyresavtal med den dåvarande fastighetsägaren familjen Eva Jönsson, Eva-Britt Dahlberg och Lars Jönsson. Eva-Britt hade också tidigare startat och drivit butiken.

Ingen hyra

– I avtalet ingick bland annat att man inte skulle betala hyra för lagerlokaler. I mars 2013 skulle fastighetsägaren och butiksägarna sätta sig ner och diskutera avtalet igen för att se om butiken bar sig ekonomiskt och om butiksägarna skulle börja betala hyra även för lagerlokalerna, säger advokaten Pontus Ljunggren som företräder butiksägarna.

I slutet av 2010 köpte det kommunala bostadsbolaget Skövdebostäder AB Edvin Jönssonhuset och när hyresavtalet löpte ut i mars 2013 hade butiksägarna inte hört något från den nya fastighetsägaren, Skövdebostäder, om att de ville förhandla om avtalet.

– Avtalet skulle sagts upp nio månader innan det datumet, vilket Skövdebostäder inte gjorde.

Långvarig tvist

Tvisten, som i korthet har handlat om vilken hyra butiken ska betala för lagerlokalerna och vilka lagerlokaler man får disponera, har pågått länge och det syntes ingen ljusning.

I tisdags möttes parterna i tingsrätten i Skövde till en muntlig förberedelse. Just innan mötet trodde Pontus Ljunggren inte alls på någon förlikning.

– Nej, det var helt låst och det var det egentligen även en bit in i förhandlingen. Men domstolen, som är skyldig att verka för en förlikning, drev vidare på ett mycket bra sätt och i diskussionen som följde löstes många av knäckfrågorna.

– Vi är väldigt nöjda med överenskommelsen och självklart känns det bra att vi har nått en lösning.

”Bra lösning”

Juristen Christer Henriksson som företrädde bostadsbolaget säger att han som ombud tycker att man nådde fram till en bra överenskommelse.

– Istället för att driva allt till sin spets så kom vi överens. Skövdebostäder ville nå en lösning.

Edvins Corner är en inredningsbutik med lokaler i Edvin Jönssonhuset vid Sandtorget.

När de nuvarande ägarna, Malin Ljunggren och Marie Lindh, tog över butiken skrev de ett hyresavtal med den dåvarande fastighetsägaren familjen Eva Jönsson, Eva-Britt Dahlberg och Lars Jönsson. Eva-Britt hade också tidigare startat och drivit butiken.

Ingen hyra

– I avtalet ingick bland annat att man inte skulle betala hyra för lagerlokaler. I mars 2013 skulle fastighetsägaren och butiksägarna sätta sig ner och diskutera avtalet igen för att se om butiken bar sig ekonomiskt och om butiksägarna skulle börja betala hyra även för lagerlokalerna, säger advokaten Pontus Ljunggren som företräder butiksägarna.

I slutet av 2010 köpte det kommunala bostadsbolaget Skövdebostäder AB Edvin Jönssonhuset och när hyresavtalet löpte ut i mars 2013 hade butiksägarna inte hört något från den nya fastighetsägaren, Skövdebostäder, om att de ville förhandla om avtalet.

– Avtalet skulle sagts upp nio månader innan det datumet, vilket Skövdebostäder inte gjorde.

Långvarig tvist

Tvisten, som i korthet har handlat om vilken hyra butiken ska betala för lagerlokalerna och vilka lagerlokaler man får disponera, har pågått länge och det syntes ingen ljusning.

I tisdags möttes parterna i tingsrätten i Skövde till en muntlig förberedelse. Just innan mötet trodde Pontus Ljunggren inte alls på någon förlikning.

– Nej, det var helt låst och det var det egentligen även en bit in i förhandlingen. Men domstolen, som är skyldig att verka för en förlikning, drev vidare på ett mycket bra sätt och i diskussionen som följde löstes många av knäckfrågorna.

– Vi är väldigt nöjda med överenskommelsen och självklart känns det bra att vi har nått en lösning.

”Bra lösning”

Juristen Christer Henriksson som företrädde bostadsbolaget säger att han som ombud tycker att man nådde fram till en bra överenskommelse.

– Istället för att driva allt till sin spets så kom vi överens. Skövdebostäder ville nå en lösning.